OA Neveklov

Na základě zákona č. 561/2004, § 167 Sb. byla na naší škole – Obchodní akademii Neveklov - ustavena ke dni 1. 1. 2006 školská rada.

Školská rada je orgán sdružující v poměrném počtu jmenovaného zástupce zřizovatele školy, voleného zástupce zákonných zástupců žáků či zletilých žáků a voleného zástupce pedagogických pracovníků.

Jedná se o orgán s velice rozsáhlými pravomocemi, a proto jeho působnost nelze brát na lehkou váhu. Školská rada se například vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a koncepčních záměrů školy, schvaluje výroční zprávu školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávaní žáků a školní řád, projednává návrh rozpočtu právnické osoby a inspekční zprávy České školní inspekce. Jedná se tedy o činnosti a ustanovení, jež se svým obsahem dotýkají jak zřizovatele, tak pedagogů a žáků. Její pravomoci pak blíže určuje zákon č. 561/2004, § 168 Sb. Členství ve školské radě je čestné.

Školská rada má tříleté funkční období, přičemž funkční období zástupce zákonných zástupců žáků a zletilých žáků může být kratší, vzhledem k ukončení školní docházky žáka.

V současné době pracuje školská rada v následujícím složení:

Zástupce zřizovatele školy: Ing. Martin Mládek
Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Barbora Votrubová
Zástupce zákonných zástupců žáků a zletilých žáků: Veronika Lupačová

Předsedkyní školské rady je Mgr. Barbora Votrubová.

Vzhledem k tomu, že školská rada má být orgánem pro Vás, je Vaším právem zasílat podněty, připomínky a oznámení, jimiž by se měla školská rada v rozsahu jejích pravomocí dále zabývat, ať už se jedná o stížnosti či pozitivní rekce na činnosti konkrétních osob či poukázání na problémy v jiných oblastech týkající se činnosti a působení školy.
Připomínky prosím zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedkyně školské rady a jsou veřejným dokumentem.

S pozdravem Vaše školská rada

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.