administrative docsadministrative docs

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení

Obor otevíraný pro denní vzdělávání od 1. 9. 2024:
78-42-M/02
Ekonomické lyceum
ŠVP Ekonomické lyceum


Nejvyšší počet přijímaných ve druhém kole je 14 žáků.
Školní přijímací zkouška se z rozhodnutí ředitelky školy nekoná.
Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Bližší informace

Kritéria přijímacího řízení