administrative docsadministrative docs

Umístění absolventů OA Neveklov 2022/2023

Ve školním roce 2022-23 maturovalo v naší škole 22 žáků (počtem žáků nejslabší ročník), kteří studovali ve studijních oborech obchodní akademie a ekonomika a podnikání.

Obor obchodní akademie měl 2 zaměření (informatika a cizí jazyky). Obor ekonomika a podnikání se vyučoval podle školního vzdělávacího programu sportovní management.

Z uvedených 22 žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách 10 lidí. Jedná se většinou o státní vysoké školy (Univerzita Karlova Praha, Západočeská univerzita Plzeň, Jihočeská univerzita České Budějovice…), v jednom případě jde o soukromou vysokou školu (Vysoká škola hotelová a ekonomická Praha). Fakulty a obory studia našich absolventů jsou různorodé. Jsou mezi nimi ekonomické fakulty, právnická fakulta, filozofická fakulta, fakulta sociálních věd, fakulta aplikovaných věd, pedagogická fakulta, fakulta tělesné výchovy a sportu…

4 absolventi se věnují studiu soukromých VOŠ. 3 jsou na VOŠ CEDUK Praha (obory: cestovní ruch, digitální marketing), 1 studuje SVOŠZ MEDEA, obor výživový terapeut v Praze.

7 našich bývalých studentů se zapojilo do pracovního procesu. Většinou se věnují svému oboru.

1 absolventka z osobních důvodů nenastoupila na vysokou školu, přestože byla přijata.

23uplatneniAbsolventu