administrative docsadministrative docs

Ve zdravém těle zdravý duch

Počátek nového školního roku s sebou přinesl i nové výzvy. Těmi prvními se staly sportovní soutěže, kterých se studenti obchodní akademie účastnili.

Nejprve se dívky i chlapci ve Vlašimi zúčastnili atletických závodů. Svou zdatnost měli možnost porovnat v bězích na různé vzdálenosti, skocích i v hodech. Zjednodušeně řečeno, nominace byla proměněna ve všech disciplínách. Bohužel zde nebyli vyhlašováni nejúspěšnější jednotlivci, ale jako celek obsadilo družstvo našich dívek v konkurenci ostatních středních škol krásné 3. místo. Lví podíl na tomto úspěchu zaznamenala slečna Darina Šnajdrová ze 4. A.

Darina zazářila i v následujícím klání, kterým byl 11. ročník přespolního běhu "Běháme s BK TOUR 2023“, kde obsadila 1. místo mezi dívkami a přispěla tak k celkovému 3. místu OA Neveklov mezi družstvy. Patří jí velký dík za skvělou reprezentaci školy.

Výzvou byl i branně bezpečnostní den, který byl naplánován na středu 27. září. Jako tradičně ráno proběhla cvičná evakuace všech osob přítomných v obchodní akademii. Následně žáci ve skupinkách vyrazili do terénu, kde na ně již čekali na připravených stanovištích vyučující s mnohdy velice záludnými úkoly – ošetření a transport raněného, poznávání rostlin, plodů, keřů a divoké zvěře, vázání uzlů, stavění přístřešku, nouzová volání a symboly, práce s mapou či rozdělávání ohně. A na toto stanoviště byli přizváni i členové hasičského sboru, kteří se se studenty podělili o své zkušenosti, seznámili je s profesionální výbavou a úkoly, které plní. Každý student měl přesně dáno, kde bude bojovat za svůj tým. Všichni se tak stali střípky mozaiky a hráli týmovou hru. A ačkoli skupiny prošly všemi stanovišti, cesty byly různé - plánovaně i neplánovaně, neboť i neveklovských lesích je možno zabloudit. „Tenhle branný den byl nejlepší z těch, které jsme zažili,“ tak jej komentovali studenti třetích a čtvrtých ročníků.

Další výzvy přinesl projekt 72 hodin, kterého se v měsíci říjnu pravidelně účastníme. Kromě tradiční úpravy okolí školy se studenti zapojili do 3 vypsaných výzev - třídím odpad, udělám někomu radost a digitální detox. Která byla pro naše studenty nejnáročnější, určitě každý snadno uhodnete. Ano, svět digitálních technologií je světem, který pohlcuje vše ostatní. Ale i zde se podařilo dojít k vytyčenému cíli. Odpad pak studenti nejen třídili, ale již v září se zapojili do podzimního běhu Ukliďme Česko a postupně pomohli očistit různá, někdy až tajuplná, zákoutí města Neveklov. Velký dík patří zaměstnancům městského úřadu, kteří pytle s nasbíraným odpadem, které byly shromážděny u obchodní akademie, odvezli a uložili do sběrného dvora. Každopádně si každý z účastníků uvědomil, že lépe je odpadky volně neodhazovat, neboť jejich úklid není zrovna tím správným způsobem, jak trávit volný čas.

Poslední výzva je určena všem, kteří mají zájem o studium na naší škole. Dny otevřených dveří pro uchazeče a jejich rodiče proběhnou ve dnech 31. 10., 22. 11. a 11. 1. Rádi vás přivítáme a zodpovíme vaše dotazy.

23veZdravemTele01

23veZdravemTele02