administrative docsadministrative docs

Nevěříte? Přijďte se podívat!

Studenti Obchodní akademie Neveklov dokázali mnohem více, než jen sedět ve školních lavicích. Zapojovali se do projektů, charitativních akcí i spolupráce se zřizovatelem školy.

Zřizovatelem Obchodní akademie Neveklov je, tak trošku netypicky, Město Neveklov. Že je třeba, aby všechny instituce v obci táhly za jeden provaz, je určitě jasné. Ale že mohou žáci přinášet prospěch a pomáhat budovat spokojenou společnost, to už je něco více. V rámci projektového managementu, vyučovaného na OA, se zrodila myšlenka vytvořit v katastru obce stezku, která návštěvníky seznamuje se zajímavostmi, kulturními památkami i historií obce. Veřejnosti byla představena 3. června, v den, kdy obchodní akademie ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi pořádala v tloskovském parku soutěže a aktivity ke Dni dětí. Zapojeni byli kromě pedagogů hlavně žáci, kteří pomáhali na stanovištích, připravovali startovní karty, vydávali ceny či provázeli návštěvníky po areálu školy a domova mládeže. Akce se setkala s nebývalým pozitivním ohlasem, a tak se objevila i otázka. Přinese rok 2024 pokračování?

Další akce, ve kterých žáci aktivně pomáhali městu, se týkaly životního prostředí. V rámci získaného grantu vysadili na Sýkorci (nově vybudovaná vilková čtvrť) stromy. Aktivně se zapojujeme do akce Ukliďme Česko. Žáci ve vytvořených skupinkách procházejí Neveklov a uklízejí to, co do ulic a parků nepatří. Opravdu toho není málo. Mezi bizarnosti nedávného podzimního úklidu, kterého se účastnili žáci tříd 1. C, 1. B, 2. A a 3. A, patří třeba zimní bota, pneumatika, kryt SPZ, nárazník aj. A pokud se ptáte, kam všechno žáci následně ukládají, pak věřte, že díky spolupráci s MěÚ do sběrného dvora.

V měsíci září se Neveklov, opět díky žákům studujícím v obchodní akademii, zapojil do sbírky Život dětem – SRDÍČKOVÉ DNY. „Úžasní byli na základní škole, tam se děti těšily, až přijdeme, a jen jsme vešli, okamžitě přiběhly,“ zhodnotila B. Slunečková sbírku.

V plánu je sbírka použitého ošacení a obuvi, spolupráce se zřizovatelem v oblasti odpadového hospodářství i využití městské knihovny.

Na druhou stranu si žáci zaslouží za svou práci i aktivity, které sice přinášejí poučení a jsou pro školní práci přínosem, ale zároveň kultivují a učí aktivně odpočívat. Takovými aktivitami jsou návštěvy divadel – pochlubit se můžeme návštěvou Žižkovského divadla Járy Cimrmana, kde jsme zhlédli České nebe, nebo plánovanou návštěvou divadla Palace – Pension pro svobodné pány.

V měsíci říjnu pak ještě proběhne zájezd do severní Itálie, kde budeme obdivovat nejen architekturu, ale navštívíme i edukační park či výrobní podnik.

A pokud nevěříte, přijďte se podívat! Nejen pro deváťáky pořádáme ve dnech 31. 10., 22. 11. a 11. 1. den otevřených dveří! Máme co nabídnout!

23uklid01

23uklid02

23uklid03

23uklid04