administrative docsadministrative docs

Co nového po prázdninách?

Do lavic Obchodní akademie Neveklov usedne ve školním roce 2023/24 v 11 třídách 240 žáků. Tento za poslední roky rekordní počet žáků bude pro výuku využívat nejen stávající učebny v budově školy (mimochodem některé jsou vybaveny novým nábytkem), ale i prostory domova mládeže a sokolovny.

Ve školním roce 2022/23 úspěšně odmaturovali žáci 4. A, všichni také složili mezinárodní zkoušky z anglického jazyka a mnozí je doplnili ještě o zkoušky z jazyka německého, či ruského. Někteří žáci složili státní masérskou zkoušku, další skládali státní zkoušky v kancelářském psaní. Proběhly lyžařské kurzy, vodácký, cyklistický i sportovně turistický kurz, odborné a tematické exkurze do firem a výrobních podniků, státních institucí či zajímavých míst. Školní výlety ukázaly, jak dokáží žáci plánovat, připravovat, ale i realizovat své nápady. Byl však také ukončen tříletý projekt Erasmus+, který umožnil žákům vyjet do Turecka, Rumunska, Itálie či Polska. Na druhou stranu uplynulý školní rok přinesl i zvýšený zájem žáků 9. tříd o studium v Neveklově. V důsledku toho usedne do lavic více žáků a rozšíří se i pedagogický sbor. A co je určitě potěšující, obohatí jej zejména vyučující z Neveklova a blízkého okolí. Učitelé neusínají na vavřínech a pro žáky již teď plánují nové aktivity v podobě adaptačních kurzů, projektů, exkurzí, soutěží a dalších neméně atraktivních aktivit. Již v říjnu proběhne poznávací zájezd do severní Itálie, kde společně navštívíme nejen Veronu, Miláno či San Marino.

Novinkou pro všechny bude nové zabezpečení školy, který je založeno na čipech umožňujících vstup do budovy a později i její opuštění pouze žákům a pracovníkům školy. Zároveň tak bude elektronicky zaznamenán čas příchodu i čas opuštění budovy. Systém docházky bude propojen s administrativním systémem Bakaláři, takže rodiče budou mít neustálý přehled o tom, zda se jejich dítko nachází ve škole, či ne. Nově si také budou moci žáci rozšířit své portfolio o mezinárodní certifikáty ECDL, které ověřují jejich znalosti z práce na PC. Složení těchto IT certifikátů a jazykových certifikátů z anglického jazyka nabízí naše škola jako certifikované centrum i pro veřejnost.

Co ještě dodat? Stojíme na prahu nového školního roku. Všem, rodičům, žákům i pedagogům, přeji, aby přinesl zdraví, pohodu a radosti.

23coNoveho01

23coNoveho02

23coNoveho03

23coNoveho04