Přijímací řízení 2023/24

2. kolo přijímacího řízení z důvodu naplnění kapacity v tuto chvíli škola nevyhlašuje.

Mgr. Barbora Votrubová v. r.
ředitelka školy