Zahajovací schůzka prvních ročníků 2023/2024

Schůzka se bude konat dne 13. června 2022 (úterý) od 16:00 hodin v aule ZŠ Jana Kubelíka Neveklov (naproti budově Obchodní akademie Neveklov)

Program:

  • organizace školního roku 2023/2024
  • ubytování na domově mládeže
  • stravování ve školní jídelně
  • učebnice pro 1. ročník
  • akce v 1. ročníku – adaptační pobyt, lyžařský kurz, sportovní kurz apod.
  • výběr kombinace cizích jazyků
  • pro zájemce prohlídka školy a domova mládeže