OA Neveklov

Vánoční Linz

Na pátek 9. 12. je pro zájemce z obchodní akademie připraven zájezd do vánočně vyzdobeného Lince a okolí. Navštívíme adventní trhy, historické jádro města i vesnici Kefermarkt a zámeček Weinberg.

Odjezd z Benešova - 6.00, z Neveklova - 6.30.

Příjezd do LINCE k moderní budově Ars Electronica Center. Prohlídka této moderní stavby a výstavních ploch v interiérech se stálou expozicí „Nové obrazy lidstva“. Další poznávání a řada interaktivních zážitků v prostorách Deep Space 8G, Planeta Země, virtuálních sálech „Anatomie budoucnosti“, apod.

V roce 2009 bylo město vyhlášeno Evropským hlavním městem kultury. Po návratu do centra Lince prohlídka zajímavých chrámů a klášterů, včetně Nového dómu postaveného podle chrámu Sv. Štěpána ve Vídni. Město má dobře dochované opevnění s věžemi a městskými branami z 15. stol. Hlavní náměstí patří mezi nejkrásnější v Rakousku, zdobí ho řada měšťanských domů z 18. stol., sloup Nejsvětější trojice a radnice. V době adventu jsou tu jedny z nejkrásnějších adventních trhů v Rakousku. K dobré náladě přispěje vánoční hudba a konzumace místních vánočních specialit, klobás,  lineckého dortu a pečiva. Ve výlohách, na veřejných prostranstvích, v kostelech a muzeích můžete obdivovat betlémy z celého světa. Prožijte předvánoční atmosféru hlavního města Horního Rakouska.

Při cestě zpět navštívíme zdánlivě nenápadnou vesnici KEFERMARKT s unikátním gotickým vyřezávaným křídlovým oltářem. Nad vesnicí se nachází zámek WEINBERG, kde se tento den koná adventní trh. V zámeckých prostorách a na nádvořích se prezentuje více než 120 vystavovatelů, v sálech probíhají adventní koncerty.

Odjezd ve večerních hodinách, příjezd do Neveklova/Benešova v cca 21.30 hod.

V ceně zájezdu:

  • doprava zahraničním autobusem s plnou výbavou
  • poplatky v Rakousku
  • služby průvodce

S sebou:

  • platný cestovní doklad, připojištění léčebných výloh do zahraničí na tento 1 den,
  • kapesné pro vlastní potřebu – na vánočním trhu a vstupy /Ars Electronica + zámek Weinberg - cca 15,- Euro/

Přihlášení na zájezd – úhrada 500,- Kč v hotovosti Mgr. Hulanové