OA Neveklov

Neveklovsko – kraj krásy a smutku

Letošní rok, rok 2022, se nese ve znamení dvojek. Očekáváme krásné zážitky, říkáme si, že bude již určitě lépe.

Ale bylo tomu tak i v historii? Vzpomeňme na období protektorátu, na rok 1942. Také dvojka, která však obyvatelům Neveklovska přinesla strach, strádání, nejistotu… Byl to rok, kdy podle vyhlášky započalo přesidlování obyvatel tohoto sice chudého, ale krásného kraje. Záminka – bude zde vybudováno cvičiště pro jednotky SS. Skutečnost? Hitler se rozhodl vyzkoušet, zda jeho ďábelský plán, přesídlit Slovany na Sibiř a vytvořit tak zde prostor pro život „čisté rasy“, je reálný!

V celkem pěti etapách zdejší obyvatelstvo postupně opouštělo své domovy. Ti první si s sebou směli vzít svůj majetek. Postupně se však podmínky zpřísňovaly, lhůty pro opuštění domova zkracovaly a věcí si lidé mohli brát čím dál méně.

Rok 1945 přinesl možnost návratu domů. Domů? Stavení byla často rozbořená či alespoň vyrabovaná, skrývaly se tu miny, čekala zpustlá pole… Radost se mísila se vztekem, nenávistí, slzami.

Pamětníků této složité doby ubývá. Dnešní mladí lidé válku nikdy nepoznali, žijí v pohodlí svých domovů, obklopeni technickými vymoženostmi. Zapomínat však nesmíme. „Kdo nezná svoji historii, je odsouzen k tomu si ji zopakovat!“ Tak zní moudrá slova Arnošta Lustiga.

Já učím v Obchodní akademii Neveklov. Dějepis není sice můj obor, ale o vystěhování jsem slýchala již jako malá holka. Poznala jsem osobně paní Elišku Horelovou a se zájmem přečetla její knihu Kluci ze zabraného. Po svatbě jsem se dokonce přestěhovala do míst, odkud byli lidé přesídleni. Stigma války tady leželo na všech domech, na rodinách. Téma se tedy následně objevilo i v mé diplomové práci. Později jsem chtěla vše předat svým žákům, ale ne jako prázdné abstraktní informace. Chtěla jsem něco víc, a tak jsme začali natáčet rozhovory s pamětníky a jejich oči plné slz dojímaly ta „moje mláďata“ neskutečným způsobem. Vím, že historii tohoto kraje určitě nezapomenou.

Nejinak je tomu i letos, při 80. výročí vystěhování. Aktuálnost a naléhavost současné politické situace ve světě jsou těmi důvody, proč jsem své studenty motivovala k účasti na literární soutěži KRAJINA ZA MLHOU – „rodinné příběhy ze zabraného prostoru…“.

Zúčastněné studentky

ico pdf Vzpomínky mého dědy - Tereza Sedláková – žákyně 4. A – obor Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
Kolekce fotografií – ico image16x16 Křečovice 01ico image16x16 Křečovice 02ico image16x16 Křečovice 03 - Tereza Hanáčková – žákyně 4. B – obor Ekonomika a podnikání – zaměření – sportovní management
ico image16x16 Plakát - Eliška Hrubešová, Jessica Bálintová, Anastasija Penzenyk, Daniela Kořínková – žákyně 1. A - obor Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
Zuzana Svobodová – žákyně 1. B – obor – Obchodní akademie se zaměřením na informatiku