OA Neveklov

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SRPŠ PŘI OA NEVEKLOV A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. A 4. ROČNÍKŮ

Dne 5. 10. 2021 od 17,00 hod. se v Aule ZŠ Jana Kubelíka koná plenární zasedání SRPŠ při OA Neveklov.

Program: Zpráva o hospodaření za šk. rok 2020/21
                Schválení výše příspěvku na šk. rok 2021/22
                Schválení rozpočtu na šk. rok 2021/22

Následně se od 17,30 hod. konají v budově školy OA Neveklov třídní schůzky 1. a 4. ročníků.

Program:
1. ročníky: Úvod do studia (hesla ke klasifikaci)
                 Organizační záležitosti (šk. a klasifikační řád)
                 Informace k programu Bakaláři a třídnímu fondu
                 Lyžařský výcvikový kurz
4. ročník: Informace ke státním i profilovým maturitním zkouškám
               Informace k mezinárodním jazykovým zkouškám
               Informace k maturitní práci
               Harmonogramy

Účast na třídních schůzkách nutná.

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SRPŠ PŘI OA NEVEKLOV A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. A 4. ROČNÍKŮ