Plenární zasedání SRPŠ při OA Neveklov a třídní schůzky 1. a 4. ročníků

Ve středu dne 27. 9. 2023 od 16:00 hod. se v Aule ZŠ Jana Kubelíka koná plenární zasedání SRPŠ při OA Neveklov.

Program: Zpráva o hospodaření za šk. rok 2022/23
                Schválení výše příspěvku na šk. rok 2023/24
                Schválení rozpočtu na šk. rok 2023/24

Následně se od 16:30 hod. konají v budově školy OA Neveklov třídní schůzky 1. a 4. ročníků.

Program:
1. ročníky: Úvod do studia (informace o studiu a komunikaci mezi školou a rodiči)
                 Organizační záležitosti (šk. a klasifikační řád)
                 Informace k programu Bakaláři a třídnímu fondu
                 Lyžařský výcvikový kurz
4. ročník: Informace ke státním i profilovým maturitním zkouškám
               Informace k mezinárodním jazykovým zkouškám
               Informace k  mezinárodním certifikátům z informatiky
               Informace k maturitní práci
               Harmonogramy

Účast na třídních schůzkách nutná.