administrative docsadministrative docs

Informace ke screeningovému testování ve školách v září 2021 – zahájení školního roku

MŠMT vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Na základě tohoto doporučení vydává ředitelka Obchodní akademie Neveklov tento pokyn pro zahájení školního roku:

Žáci 2. – 4. ročníku sdělí ve dnech 30. a 31. 8. 2021 emailem svým třídním učitelům, zda mají dokončené očkování (potvrzení předloží ve škole) či mají potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně zda doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Ráno 1. 9. 2021 se žáci shromáždí před školou a tak, jako probíhalo testování v červnu, se v 7:45 h pod dohledem třídních učitelů odeberou do třídy a budou otestováni. Po celou dobu do dokončení testování musí mít všichni nasazenou ochranu úst a nosu – respirátor nebo roušku.

Žáci 1. ročníků nebudou 1. 9. čekat před školou, ale shromáždí se ve svých kmenových učebnách. Po celou dobu budou mít nasazený respirátor/roušku. Třídní učitelé provedou kontrolu přítomných – žáci předloží potvrzení o dokončeném očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Poté proběhne pod dohledem třídních učitelů testování.

Ve školách a školských zařízeních platí povinnost nosit zakrytá ústa a nos ve společných prostorách.

Domov mládeže – žáci, kteří nastupují 1. 9. 2021 na domov mládeže, mají možnost ubytovat se od 6:30 h. Po celou dobu pohybu na domově mládeže musí mít žáci i jejich doprovod nasazený respirátor/roušku. Žáci se otestují až ve škole, výsledky testování škola sdělí domovu mládeže. Pro ubytovací zařízení platí povinnost nosit respirátor/roušku ve společných prostorách, na pokojích nemusí.

Screeningové testování bude probíhat ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Další postup bude dle pokynů MŠMT a MZ.