OA Neveklov

Výuka trochu jinak

Dne 8. 10. se třídy 3. A a 3. B spolu s pedagogickým doprovodem (Mgr. Hulanová) účastnily exkurze do Staré Hutě u Dobříše, kde nám bylo umožněno nahlédnout do rodinného sídla K. Čapka, významného dramatika, spisovatele, novináře i filosofa.

14capek00Již cesta, po které jsme kráčeli k Čapkovu domu, nás nabádala k tomu, abychom si uvědomili, že právě tento kraj, příroda i lidé, byli Karlu Čapkovi inspirací v jeho tvorbě.

To nám také následně potvrdila i příjemná paní průvodkyně, která nás celým Čapkovým sídlem provedla. Dozvěděli jsme se opravdu mnoho o jeho životě, dětství, prvních láskách, studijních výsledcích, rodině, přátelích a v neposlední řadě i o dílech, která napsal. Měli jsme možnost vidět jeho vysvědčení, pera s okousanou násadkou, kterými svá díla psal, cestovní kufřík a spousty fotografií, které nám K. Čapka přiblížily. Při velice poutavém vyprávění paní průvodkyně jsme zjistili tolik zajímavých informací... Mnohé bychom ve škole asi ani neslyšeli.

Ale ani další části expozice nebyly nezajímavé. Celé 2. patro je věnováno umělecké dráze a tvorbě Čapkovy dlouholeté přítelkyně a pozdější manželky Olgy Scheinpflungové. Připomenut je zde i novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka.

Zpestřením celé exkurze byl práh, do kterého byly K. Čapkem vsazeny dvě koňské podkovy. Podle pověry se tomu, kdo si na ně stoupne a v duchu si přeje 3 přání, vše vyplní. I proto se zde vytvořila fronta „pověrčivých".

Na závěr celé exkurze nám byl promítnut 20 minutový film, který byl jakýmsi shrnutím všech informací.14capek01

Jste zde: Titulní stránka Český jazyk Výuka trochu jinak