administrative docsadministrative docs

2020 – 2021

Organizací Středoškolské odborné činnosti se ujala i v letošním školním roce Mgr. Miroslava Hulanová.

Od října do dubna probíhala výuka distanční formou, proto nebyla jednoduchá ani komunikace, ani příprava prací. Přesto se podařilo do krajského kola nominovat 4 práce.

Žáci soutěžili v kategorii č. 13 - Ekonomika a řízení – Kateřina Dvořáková – práce: Komunikační mix HC Sparta Praha; Karolína Kahounová – práce: Pracovní příležitosti pro hendikepované; č. 14 - Pedagogika, psychologie a sociologie – Natalie Brzáková – práce: Problematika návykových látek u dětí a mladistvých; obor č. 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory - Veronika Fryšová - práce: Národnostní menšiny v ČR.

Pořadatelstvím krajského kola bylo pověřeno Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Díky krizovým opatřením (koronavirus) byla soutěž prezenční formou opět zrušena. Celá se přesunula do internetového prostředí. Studenti tak dostali možnost připravit videoprezentaci, kterou nahráli do systému SOČ, a následně krajská kola probíhaly online formou videohovorů, videoobhajob či videokonzultací. Studenti tak nebyli připraveni o možnost svou práci prezentovat, objasňovat porotě případné nejasnosti, vysvětlovat své postupy a obhajovat své závěry.

Problémem se ukázala právě tvorba videoprezentací, kde vznikla časová tíseň. Nicméně vše bylo zdárně vyřešeno, prezentace byly prokonzultovány, upraveny a nahrány. Naši školu reprezentovali studenti, které připravovala p. uč. Hulanová, vzorně.

Žáci získávají tradičně velice pěkné výsledky a ani letos tomu nebylo jinak. Kateřina Dvořáková obsadila 1. místo; Karolina Kahounová odsadila 2. místo; Veronika Fryšová obsadila 4. místo a Natalie Brzáková obsadila 6. místo

Do celostátního kola postupuje Kateřina Dvořáková. Bohužel celostátní kolo proběhlo v sobotu 12. 6. V tomto termínu se Kateřina účastnila vodáckého výcviku, přesto se soutěže účastnila online a obsadila 13. místo.

ico pdf Komunikační mix klubu HC Sparta Praha – K. Dvořáková
ico pdf Národnostní menšiny v České republice – Veronika Fryšová
ico pdf Pracovní příležitosti pro hendikepované – K. Kahounová
ico pdf Problematika návykových látek u dětí a mladistvých – N. Brzáková

21soc01

21soc02