OA Neveklov

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení – změna termínu vyhlášení výsledků

Dle Opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 č. j. MSMT-4337/2021-6 jsou změny v termínech přijímacího řízení.

Ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude možné nejdříve 19. května 2021.

V případě dotazů volejte na tel. 725187499 nebo 725187444.

V Neveklově dne 22. 3. 2021

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Jste zde: Titulní stránka Přijímací řízení Informace k přijímacímu řízení – změna termínu vyhlášení výsledků