OA Neveklov

Maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek – jaro 2021

 Všeobecné termíny dané MŠMT, konkrétní termíny OA Neveklov

 státní maturity se konají v jarním zkušebním období v termínu od 19. 4. 2021 do 23. 7. 2021, v podzimním zkušebním období od 1. 9. 2021 do 20. 9. 2021

7. 9. 2020             ředitelka školy (dále jen ŘŠ) stanoví nabídku povinných i nepovinných zkoušek v rámci profilové části (žák vybírá max. 2),
7. 9. 2020             zveřejnění seznamu literárních děl pro žáky,
7. 9. 2020             ředitelka školy zveřejní a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních úloh maturitní zkoušky,
1. 12. 2020          podání přihlášek žáků ke společné části maturity ŘŠ + eventuální posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky),
do 19. 3. 2021     určí MŠMT jednotné zkušební schéma (JZS, tj. časový rozvrh didaktických testů),
do 31. 3. 2021     MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části,
do 31. 3. 2021     ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební maturitní komisi, zadavatele (kromě předsedy a ŠMK) a oponenty maturitních prací,
31. 3. 2021          ukončení výuky nematuritních předmětů,
1. 4. – 14. 5. 2021 výuka ČJK, LIV, ANJ, OJA, EKA, NEJ, EKN, RUJ, UCE, UCP, EKO, EKC, TSP, PEK, INF, GPC a ITE,
29. 4. 2021           písemná maturitní zkouška na PC – odborné ekonomické předměty,
do 30. 4. 2021      žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl řediteli školy (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílů ve školním seznamu), žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka, žák písemně informuje ŘŠ, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku (Přihláška k dobrovolné maturitní zkoušce)
30. 4. 2021           předání hodnocení maturitní práce žákům,
10. 5. 2021 (14,00 hod.) pedagogická rada k ukončení 4. roč.,
14. 5. 2021           ukončení výuky 4. roč., vydání vysvědčení,
17. – 21. 5. 2021   přípravný týden,
24. – 26. 5. 2021   maturitní zkouška, společná část – didaktické testy – řádný termín,
27. – 28. 5. 2021   obhajoby maturitních prací,
1. – 4. 6. 2021      ústní zkoušky,
7. 6. 2021             zpřístupní CENTRUM ředitelům škol výsledky didaktických testů,
10. 6. 2021 (17,00) vyřazení maturantů, předání vysvědčení.

Jste zde: Titulní stránka Maturitní zkoušky 2020 – 2021 Harmonogram maturitních zkoušek – jaro 2021