OA Neveklov

Maturitní zkoušky

Informace pro maturanty

Maturitní zkoušky se budou konat v naplánovaných termínech. Podoba maturit je pro letošní školní rok částečně upravena - nebudou se psát písemné práce z CJL a CIJ. Ostatní součásti maturitní zkoušky, tj. didaktické testy z CJL, CIJ nebo MAT se budou psát a ústní zkoušky se budou také konat:

DT - v termech již daných, tj. začátkem května,
ústní zkoušky v termínu, který je již také určen, tj. ve druhé polovině května.

Bude upravena doba psaní testů z CIJ o 10 min a z MAT o 15 min.

Případné dotazy směřujte na vedení školy.