administrative docsadministrative docs

Informace k provozu školy od 7. prosince 2020

Rozhodnutím vlády je ode dne 7. prosince 2020 možný návrat žáků 1. – 3. ročníku SŠ do školy.

Výuka na Obchodní akademii Neveklov bude probíhat rotačně, a to:

7. 12. – 11. 12. 2020 budou ve škole žáci 2. A, 3. A., 3. B, 4. A, ostatní třídy distanční výuka
14. 12. – 18. 12. 2020 budou ve škole žáci 1. A, 1. B, 4. A, ostatní třídy distanční výuka

21. – 22. 12. 2020 – žáci mají ředitelské volno
23. 12. – 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin za dodržení hygienických podmínek – dezinfekce rukou při vstupu do budovy a do učebny, roušky po celou dobu pobytu ve škole, dodržování rozestupů, časté větrání učeben.
Tělesná výchova bude vyučována formou výchovy ke zdraví – podrobnosti sdělí žákům vyučující.
Domov mládeže bude v provozu od neděle 6. prosince 2020 od 19:00 h – případné změny příjezdu je třeba nahlásit emailem.
Stravování ve školní jídelně je třeba objednat INDIVIDUÁLNĚ, žáci NEJSOU automaticky přihlašováni. Platí i pro ubytované žáky.

V Neveklově dne 1. prosince 2020
Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov