OA Neveklov

Český jazyk

Z činnosti komise českého jazyka a literatury

Komise českého jazyka a literatury se stará i mimo výuku o rozšiřování čtenářské gramotnosti a všeobecného kulturního rozhledu studentů. Studenti všech ročníků mají každoročně možnost navštěvovat pražská divadla: letos už zhlédli muzikál Mata Hari (Broadway), drama Krakatit (Švandovo divadlo) a v prosinci mají naplánovanou návštěvu představení Hamlet a Komedianti.

Ve škole již také léta pracuje Klub mladého diváka, jehož 48 členů může absolvovat další tři divadelní zážitky ročně. Prvním z nich byli v Divadle v Dlouhé Tři mušketýři, kteří sklidili u mladých diváků veliký úspěch.KomiseCJL01K aktuálním otázkám, které trápí nejen samotné studenty, ale i celou naši společnost, se mohli žáci vyjádřit ve svých příspěvcích do projektu Novinářem s Mladou frontou Dnes. Projektu se naši studenti účastní na jaře i na podzim již od jeho prvního vyhlášení a mají díky tomu možnost se nejen blíže seznámit s naším nejprodávanějším deníkem, ale pracovat i s publicistickými texty.

Komise klade u studentů důraz na rozvoj čtenářských dovedností již od začátku studia v OA Neveklov, a tak studenty prvního ročníku k zájmu o četbu jistě motivovala i exkurze do Městské knihovny Benešov. V Neveklově jim je k dispozici  školní knihovna. Na počátku školního roku byl její fond s ohledem na seznam četby k maturitní zkoušce doplněn o 99 nových titulů. O výpůjční služby je mezi studenty značný zájem a vedení čtenářského deníku se záznamy o přečtených dílech se u nich stalo běžnou povinností,

26. 11. 2013 tradičně proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, jehož se zúčastnilo 15 žáků za všech ročníků. Dva nejlepší řešitelé budou pak reprezentovat naši školu v okresním kole této soutěže v Benešově.

Komise ČJL zorganizovala od září školního roku 2013/2014 již spoustu akcí, ale na mnoho dalších se mohou studenti těšit i v následujících měsících.

Jste zde: Titulní stránka Český jazyk Z činnosti komise českého jazyka a literatury