administrative docsadministrative docs

Informace k provozu školy

Rozhodnutím vlády s účinností ode dne 14. října do 1. listopadu 2020 je i nadále omezen provoz škol a školských zařízení. Výuka probíhá distančně.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je opatřením MŠMT ČR uděleno volno – neprobíhá ani distanční výuka. Na tyto dny navazuje státní svátek 28. října a podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020.

Další provoz škol bude stanoven vládou.

V Neveklově dne 15. října 2020

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov