administrative docsadministrative docs

2019 – 2020

Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je soutěž s bohatou tradicí – letos proběhl již 42. ročník. Naši studenti se zúčastňují pravidelně od roku 2009.

Pořadatelstvím krajského kola bylo pověřeno Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Díky krizovým opatřením (koronavirus) byla soutěž prezenční formou zrušena. Během dvou týdnů však došlo k přehodnocení situace a díky nadšencům z řad organizátorů SOČ se celá soutěž přesunula do internetového prostředí. Studenti tak dostali možnost připravit videoprezentaci, kterou nahráli do systému SOČ, a následně krajská kola i kolo ústřední probíhaly online formou videohovorů, videoobhajob či videokonzultací. Studenti tak nebyli připraveni o možnost svou práci prezentovat, objasňovat porotě případné nejasnosti, vysvětlovat své postupy a obhajovat své závěry.

Školu reprezentovali studenti, které připravovala p. uč. Hulanová.

Žáci soutěžili v kategorii č. 13 - Ekonomika a řízeníKateřina Kutová – práce: Podnikatelský záměr – rychlé občerstvení; Jan Janiš – práce: Propagační politika ve firmě Kámen Zbraslav; obor č. 8 – Ochrana a tvorba životního prostředíTomáš Andacký - práce: Chytrá popelnice; č. 14 - Pedagogika, psychologie a sociologieTereza Oralová – práce: Možnosti snížení ekonomické náročnosti stravy celiaků; č. 10 – HistorieTereza Růžičková – práce Střípky osudu.

Lenka Sadílkováobor č. 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí - práce: Aerobní fermentor EWA4; Nikola Vláškováobor č. 17 – Filosofie, politologie a osotaní humanitní a společenskovědní obory - práce: Psychická onemocnění u dětí a mládeže a jejich prevence; Khristina Perebziakobor č. 17 – Filosofie, politologie a osotaní humanitní a společenskovědní obory - práce – Ukrajinská menšina v ČR sice do krajského kola postoupily, ale vzhledem k tomu, že nevytvořily videoprezentaci své práce, v něm již nesoutěžily.

Naši žáci získávají tradičně velice pěkné výsledky a ani letos tomu nebylo jinak. Jan Janiš a Tereza Oralová obsadili shodně 3. místo a Tereza Růžičková a Kateřina Kutová obsadily místo 4. Do celostátního finále však nepostupují.

20soč01

20soč02

20soč03

20soč04

20soč05

ico pdf T. Oralová - Problematika stravy celiaků

ico pdf K. Kutová - Podnikatelský záměr - rychlé občerstvení

ico pdf T. Růžičková - Střípky osudu

ico pdf N. Vlášková - Psychická onemocnění

ico pdf J. Janiš - Propagace ve firmě Kámen Zbraslav

ico pdf T. Andacký - Chytrá popelnice