OA Neveklov

Organizační opatření ze dne 5. 5. 2020 pro období přípravy na maturitní zkoušku

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 možná příprava 4. ročníků k maturitní zkoušce.

Výuka bude probíhat podle zvláštního rozvrhu ve dnech pondělí - čtvrtek za dodržení provozních podmínek dle metodiky MŠMT – ico excel rozvrh příloha č. 1.

Žáci se přihlásí k účasti ve výuce – viz email ředitelky školy s pokyny k přihlášení k výuce. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Čestné prohlášení – při prvním vstupu do školy, tj. 11. května 2020, předloží žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ico pdf formulář příloha č. 2.

Organizace provozu školy a hygienická opatření

Výuka bude probíhat ve standardním čase jako v běžném školním roce. Vstup do budovy školy bude možný vždy 10 minut před začátkem vyučování a je umožněn pouze žákům školy. Při pohybu před budovou školy i v budově školy jsou žáci povinni mít zakrytá ústa a nos, tedy používat roušku, dodržovat odstupy a omezit kontakty a shromažďování. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Ve třídě žáci sedí tak, aby byly dodrženy bezpečné vzdálenosti, mohou sundat roušky. Mimo třídy musí mít žáci vždy roušku nasazenou. Ve třídách, na toaletách a v hale školy jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a mýdla v dávkovači. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce po přechozím umytí rukou tekutým mýdlem. Doporučeno i po každém konzultačním bloku. Ve třídách je doporučeno větrání minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min – časté větrání je zásadním preventivním faktorem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude žák umístěn v samostatné místnosti a kontaktováni zákonní zástupci na okamžité vyzvednutí žáka, zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. Škola bude informovat spádovou hygienickou stanici.

Úklid školy

Denně je prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděna dezinfekce povrchů a předmětů. Škola je oprávněna vymezit prostory školy, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Domov mládeže

Vzhledem k tomu, že žáci 1. – 3. ročníků SŠ již v tomto školním roce nenastoupí do škol, nebude v provozu ani domov mládeže. Z tohoto důvodu si ubytovaní žáci vyzvednou osobní věci v některém z termínů 11. 5., 13. 5. nebo 15. 5. 2020 – podrobná informace bude zaslána e-mailem ubytovaným žákům a jejich rodičům. Žáci 4. ročníku, kteří si ještě osobní věci nevyzvedli, tak učiní neprodleně po předchozí telefonické domluvě s vedoucí vychovatelkou.

V Neveklově dne 6. 5. 2020

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Titulní stránka Základní informace Organizační opatření ze dne 5. 5. 2020 pro období přípravy na maturitní zkoušku