Naše úspěchy v projektu Enersol

Dne 20. 2. 2020 navštívili studenti z Obchodní akademie Neveklov město Rakovník, kde se zúčastnili krajského kola projektu Enersol. Tuto akci pořádala asociace Enersol společně se Střední průmyslovou školou Emila Kolbena, Regionálním vzdělávacím centrem pro Středočeský kraj a Vzdělávací agenturou Kroměříž.

V 9:30 hod. se všichni sešli v Kulturním centru Rakovník. Akce započala hymnou Enersolu a proslovem, ve kterém byli soutěžící seznámeni s průběhem soutěže. Nakonec došlo k losování pořadí. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. A to v kategorii: Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace. Po odprezentování všech projektů byla vyhlášena pauza na oběd.

Poté nastalo vyhlášení výtězů. Pro vítěze byly přichystány finanční odměny až do výše 1 000 Kč. V kategorii Enersol a praxe se za naši školu účastnili Tomáš Andacký a Lenka Sadílková ze 3. ročníku. Tomáš Andacký se svým projektem „Chytrá popelnice” získal 3. místo. Lenka Sadílková, původně náhradnice, v této kategorii vybojovala krásné 1. místo s projektem „Aerobní fermentor“. V kategorii Enersol a popularizace soutěžil Václav Šobíšek se dvěma projekty. Za deskovou hru „Recyklace není legrace“ získal 2. místo. Na druhém projektu se podílela celá třída 2. A, což porota velice ocenila a díky tomu časopis s názvem „Moderní ekolog“ tuto kategorii vyhrál. Všechny jmenované projekty postupují do celostátního kola.

Na konci této akce pronesl pan Ing. Jiří Herodes závěrečný proslov. Pak už jen zbývalo focení účastníků a odjezd domů. Akce byla velmi zdařilá a pro Obchodní akademii Neveklov i velmi úspěšná. Nechybělo ani občerstvení.

Jak prezentující, tak i přihlížející si odnesli z tohoto dne velmi drahocenné poznatky a zkušenosti, které se jim v životě budou určitě hodit.

20EnersolRakovnik01

20EnersolRakovnik02

20EnersolRakovnik03

20EnersolRakovnik04