Zájezd do Holandska

Země tulipánů a větrných mlýnů, 16. – 19. dubna 2020, předpokládaná cena 5 000 Kč (záloha 2 000 Kč)

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách – noční přejezd SRN.

2. den /čt./: Ráno příjezd do Aalsmeeru – návštěva světové burzy květin, prohlídka aukce
s transportem květin do celého světa. Dále prohlídka Keukenhofu – květinový park nabízí
na 32 ha přehlídku rozkvetlých jarních cibulovin, v pavilónech expozice květinových aranžmá včetně exotických rostlin, z vyhlídkového mlýna pak pohled do barevných květinových lánů.
V odpoledních hodinách navštívíme přímořské středisko Zandvoort s okruhem F1 v oblasti písečných dun a typickým pobřežím Severního moře.
Přesun do hotelu, ubytování večeře.

3. den /pá./: Po snídani cesta do oblasti „tradičního“ Holandska. V dopoledních hodinách návštěva světově vyhlášené sýrové burzy v Alkmaaru, poté prohlídka starého města
na grachtech. Odpoledne prohlídka mlýna a muzea větrných mlýnů Schermerhorn. Průjezd oblasti Graft de Rijp /typický hol. venkov, vesničky na poldrech, vše pod úrovní hladiny moře/. Prohlídka rybářské osady Volendam – na břehu sladkovodního přehrazeného moře,
kde se nabízí k ochutnání místní rybí speciality, vafle a lívanečky.
Na závěr navštívíme skanzen Zaanse Schans s ukázkami tradiční ruční výroby dřeváků, výroby místního sýra s možností ochutnávky a nákupu.
Návrat na ubytování a večeři.

4. den /so./: Po snídani se přesuneme do Amsterdamu k celodenní prohlídce.
Prohlédneme si brusírnu diamantů, „plovoucí květinový trh“, náměstí Dam s královským palácem, rušné uličky čínského města či červených lampiček. Ucelený dojem
a atmosféru tohoto města získáme z projížďky lodí po starých městských grachtech i moderní částí přístavu. Individuální zájemci mohou navštívit některé z muzeí – Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank House, či Madame Tussauds Museum.
Večer odjezd přes Lipsko a Drážďany do ČR.

5. den /ne./: Návrat domů v dopoledních hodinách.

Tři noci na hotelu Etap, F1 nebo Lake Land na stejném místě v těsné blízkosti Amsterdamu, 2lůžkové pokoje, polopenze.

Zálohu 2 000,- Kč prosím uhradit na účet školy do 15. prosince 2019, VS 150420