OA Neveklov

Investigativní žurnalista

Dne 19. 6. 2019 k nám do školy, do Obchodní akademie v Neveklově, zavítal velmi známý investigativní žurnalista časopisu RESPEKT pan J. Spurný. Besedy se zúčastnili studenti 1. A, B a 2. A. Pan Spurný mluvil o svém životě, praxi žurnalisty, dokonce si udělal čas na zodpovězení našich otázek, i když byly někdy velmi záludné.

Nejdříve nám bylo představeno, co vůbec žurnalistika je, co je jejím posláním, jakou má moc a možnosti a o čem beseda bude. Poté následovalo spíše stručnější seznámení se samotným besedujícím, jeho působením v redakci i s jeho minulostí. Dozvěděli jsme se, jak bylo těžké, ale zároveň naplňující se stát žurnalistou. O svém životě mluvil velmi zajímavě, stejně jako o minulosti, v níž popisoval zákazy a náročnost 2. poloviny 20. století a to, jak musel sám vynaložit velikou snahu a odvahu, aby v tomto období mohl být žurnalistou.

Poté následovaly naše dotazy. Mnohdy byly velmi zajímavé a mířily přímo „na tělo“, jako například tento: "Pane Spurný, měl jste někdy obavy o svůj život či soukromí, nebo dokonce strach o členy své rodiny?" Pan Spurný byl, dalo by se říct, touto otázkou velmi zaskočen, ale i tak ji s klidem zodpověděl: "Ano, byl. Tenkrát jsem měl veliký strach o své děti, když se k nám někdo párkrát vloupal do bytu, ale vždy ukradl jen nějaké nepodstatné drobnosti. Prostě jsem měl jen vědět, že tam byl, že ví, kde bydlím. Šlo o to, aby mě zastrašil, a ukázal mi, že k nám má přístup kdykoliv se mu jen zlíbí."

Pan Spurný je velice statečný muž, jenž zažil situace, které byly přinejmenším nebezpečné, prošel si soudy se známými politiky, strachem, dokonce byl v době, kdy ještě v ČSSR existovala cenzura, i vězněn. Velmi jej obdivuji a jsem rád, že si udělal čas a přišel k nám do školy, aby se s námi podělil o své zážitky a objasnil nám, jak moc dokáže text v novinách ovlivnit mínění lidí a jak dokáže „tvořit dějiny“.

19Spurny bes

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy Investigativní žurnalista