administrative docsadministrative docs

Výuka trochu jinak - guided tour in Prague

Pondělí 25. března 2019 bylo pro několik z nás ve znamení „výuky trochu jinak“. Mgr. Eva Škopková nás oslovila s nápadem a žádostí, zda bychom se nechtěli ujmout průvodcovství po Praze.

Tuto nabídku jsme se zvědavostí a možná i trochu napětím a strachem přijali a provedli jsme ruské studenty z Novosibirska, kteří k nám přijeli na výměnný pobyt, po Praze. Stali jsme se tak na jeden den součástí mezinárodní projektu Dialog kultur, i když jen v anglickém jazyce. Dříve než jsme stanuli před jednotlivými památkami našeho hlavního města a početnou skupinou cizinců, čekali nás hodiny příprav a schůzek.

Autobus plný studentů nás dovezl až na Pražský hrad, kde jsme u Letohrádku královny Anny započali naši tour po Praze trochu netradičně, ale symbolicky v ruském jazyce. Než jsme vstoupili do Pražského hradu, museli jsme projít bezpečnostní prohlídkou č. 1, a poté prošli kolem Katedrály sv. Víta, Vladislavského sálu, Baziliky sv. Jiří až ke Zlaté uličce, kde naše průvodcovství bylo přerušeno, protože nás čekala objednaná prohlídka prezidentských komnat na Pražském hradě.

Před samotnou prohlídkou nás paní průvodkyně zavedla v pravé poledne na střídání hradní stráže. Vidět to na vlastní oči byl také skvělý zážitek. Při prohlídce prezidentských prostor jsme byli rozděleni na skupiny ruských a českých studentů. Zatímco naši ruští kolegové měli prohlídku v angličtině, my v češtině. Prošli jsme místnostmi, které nechala zřídit česká královna Marie Terezie, viděli jsme část hradu obývanou naším prvním prezidentem T. G. Masarykem, míjeli kanceláře Správy Pražského hradu a dozvěděli se spoustu informací jak o jeho historii, tak o současném fungování.

Poté jsme pokračovali naší exkurzí v uličkách města. Matyášová brána, Arcibiskupský palác, socha T. G. Masaryka, výhled na Prahu s dominantami Strahovského kláštera, Petřína, Vyšehradu, Národního divadla. Poté jsme pokračovali Nerudovou ulicí, kde jsme se zastavili před domem U dvou slunců, kde žil Jan Neruda, a tak se dozvěděli o domovních znameních. Pak následovala zastávka u Parlamentu ČR na Malostranském náměstí. Dále jsme pokračovali směrem na Karlův most, získali informace o Malostranské a Staroměstské mostecké věží a prošli Klementinem. Staroměstské náměstí nás přivítalo modrou oblohou. Zde jsme podali i vyslechli informace o Staroměstském orloji, Týnském chrámu, pomníku mistra Jana Husa, Sv. Mikuláši i Domu U Kamenného zvonu. Poslední zastávka nás čekala u Prašné brány a Obecního domu. Zde jsme naše tříhodinové průvodcovství zakončili informacemi o Václavském náměstí a Národním muzeu.

Všichni jsme si oddychli, že jsme naši roli průvodců zvládli a vše proběhlo bez problémů. Radost z dobře odvedené práce nám nezkazil ani dodatečný fakt, že více než polovina ruských studentů nerozuměla anglicky. Alespoň pohledem poznali krásy Prahy a viděli nejvýznamnější místa našeho hlavního města.

Počasí nám moc nepřálo, protože po většinu času bylo zataženo, foukal studený vítr a odpoledne dokonce i pršelo. I přes to jsme to všichni zvládli a považujeme to za fajn den, který nám umožnil se odreagovat od školní rutiny a sezení v lavicích.

Jsem ráda, že jsem mohla tuto prohlídku absolvovat už podruhé. Mluvit v cizím jazyce před tolika lidmi v rušných pražských ulicích byla pro nás zkušenost, která se neztratí. Všichni jsme se toho ujali s nadšením a respektem a snažili jsme se ze sebe vydat to nejlepší.

19pruvodce00

Monday. I usually hate Mondays. And in the morning that Monday 25th was no different. Except that it was. As a few weeks earlier I volunteered as a guide for Russian exchange students from Novosibirsk. There were 23 of them accompanied by 5 of their teachers. Including 13 of us, Czech students, we formed a pretty good bunch of young people invading the Castle.

As I got on the bus on the way to school, I started to slowly realize that this day is going to be interesting. I didn’t know what to expect, but I was looking forward to meeting the Russians. The destination of our journey was Prague. Primarily the Prague Castle and its surroundings, let´s say the historical centre of our capital city. We visited a variety of spots on the must-see list for every tourist, e.g. Belveder, St George´s Basilica, St Vitus Cathedral, the Archbishop´s Palace, T. G. Masaryk´s Statue, Neruda Street, Charles Bridge, Lesser Quarter´s and Old Town Bridge Towers, Klementinum, the Old Town Square and others.

Upon the arrival we started performing our speeches about Prague’s interesting historical places and monuments mentioned above. A funny thing was that two thirds of the Russians didn’t understand English so much or at all. Who knows? Regardless they pretended they did and some were even laughing at our jokes.

The most interesting thing was probably the excursion to presidential premises of the Prague Castle. Plus we had it for free. We could walk through some rooms which were built by the Emperor Marie Terezie or the 1st president T. G. Masaryk lived in as well as we passed the Chancellor´s offices and ended up in the castle library.

Overall, I really enjoyed the time. It was a bit rainy at times, but that didn’t stop us. I am really grateful for this opportunity to practice my skills and I hope the Russians enjoyed it too.

Další fotografie z akce.