OA Neveklov

Cizí jazyk jako přirozenost

Studenti Obchodní akademie Neveklov vstoupili do projektu “Dialog kultur. Mezinárodní spolupráce slovanských národů: Rusko – Česká republika“ a strávili týden s ruskými studenty v dalekém Novosibirsku, hlavním městě Sibiře.

Sibiř, slovo, které v sobě skrývá krásu i strach, slovo, které vyvolává touhu poznání. Studenti Obchodní akademie Neveklov měli možnost do tohoto neznámého kraje nahlédnout právě díky „Dialogu kultur“.

Přípravy byly náročné a zabraly téměř celý rok. Za českou stranu se jich ujala Mgr. Miroslava Hulanová, za ruskou Lilijana Karnakovová, zástupkyně ředitele Gymnázia č. 1 Novosibirsk. Bylo třeba domluvit podmínky projektu, časově jej vymezit, připravit jeho náplň, splnit všechny formální náležitosti mezinárodního projektu, získat nadšence z řad studentů, zažádat o udělení víz a samozřejmě obstarat zpáteční letenky s příplatkem za zavazadlo k odbavení. Tohle všechno se podařilo zajistit již v loňském školním roce a před prázdninami, 30. června, jsme mohli říci – vše je připraveno, nový školní rok zahájíme cestou za poznáním.

17. září pak naše putování započalo. Sraz – letiště Praha Ruzyně, cíl letu – letiště Novosibirsk Tolmačovo, místo pobytu – ruské rodiny. Jak prosté, ale kolik obav, nejistoty a očekávání se každému z nás honilo hlavou, nejde snad ani vypsat.

Po šesti hodinách strávených v zeleném letadle společnost Siberia Airlines jsme se ocitli v místě určení. Díky časovému posunu jsme přistávali v noci, následovalo nekonečné čekání na celní a pasovou kontrolu. Od přistání uplynulo více než sto minut a obavy, zda na nás bude ještě někdo čekat, se zvyšovaly… ale - jen jsme otevřeli dveře do příletové haly, všechny byly rázem ty tam. Proti nám stála skupina studentů s rozzářenými tvářemi, s postrem, balónky a našimi jmény. Vůbec nikomu v tu chvíli nevadilo, že již odbila půlnoc. Proběhlo rychlé seznámení, společné foto a my se se svými novými přáteli vydali vstříc zážitkům. Domluvíme se? Zvládneme být každý sám? Další z mnoha otázek, které se nám honily hlavami. Teď již můžeme říci, že byly zbytečné. Používali jsme svou ruštinu a pokud se nedostávalo slov, v záloze byl anglický či německý jazyk. „Já se rusky neučím, ale anglicky jsem si popovídala i s rodiči. Moc jsme si rozuměli. Určitě se ještě setkáme,“ říká Hanka, studentka 2. ročníku.

Přivítání bylo velkolepé a ve stejném duchu se nesl celý týden připravených aktivit. S každým dnem jsme poznávali víc a víc, nový den přinášel nová poznání, setkání, přátelství. Prohlédli jsme si město, které je třetí největší v Rusku a má 1,8 milionu obyvatel. Oproti našim městům je Novosibirsk ještě „malé dítě“, neboť nedávno oslavil teprve 125 let od svého založení. Vznikl totiž díky stavbě Transsibiřské magistrály na sklonku 19. století. Nenajdete zde tedy žádné úzké křivolaké uličky, ale široké prospekty se zelenými pruhy pro pěší, moderní výškové budovy i sídliště ze stalinské doby, metro, spoustu parků i 84 fontán a fontánek, stejně jako památníky ruským carům i V. I. Leninovi. Novosibirsk je město škol a moderních technologií. Gymnázium č. 1 s 1600 studenty není výjimkou. Moderně vybavená škola, výuka s pomocí technologií. „Nejvíce se mi líbila hodina zeměpisu s 3D brýlemi,“ uvedla Terezka, studentka 3. B. A navštívili jsme nejen hodinu zeměpisu. Neméně zajímavé byly i další hodiny – literatury, anglického, ruského či německého jazyka, chemie a jiné. Všichni, studenti, vyučující i vedení školy, nás přijali velice vlídně. Uskutečnily se společné debaty, představení obou škol a samozřejmě prohlídka gymnázia. Udivilo nejen množstvím studentů, svou rozlohou či vybaveností – učebna s 3D tiskárnou, učebna kyber technologií, koutek věnovaný historii školy i Ruska, knihovny, ale také přítomností školního lékaře, stomatologa i několika psychologů. Velice překvapivé bylo zjištění, že žáci se učí třeba i čtyři cizí jazyky, protože se tak před nimi otevírají možnosti studia vysokých škol v Německu, Anglii nebo na naší Karlově univerzitě. Další velký úžas vyvolala sobotní školní docházka, ale i počet hodin, které zde studenti tráví (39-42 hodin týdně) v závislosti na počtu zapsaných nepovinných předmětů.

Podívali jsme se do planetária a technického IQ centra. Tady jsme poznali, že Sibiř je vlastně jedna velká placka, neboť i po výstupu do druhého patra budovy, jsme byli v nadmořské výšce pouhých 86 metrů.
Spoustu zajímavostí přinesl výlet na ruský venkov, kde jsme byli doslova vtaženi do zvyků a folkloru. Nejen že jsme měli možnost obléknout si tradiční oděvy, ale zazpívali jsme si v doprovodu lidových nástrojů, sledovali přípravu lidových pokrmů v peci (a také jsme je ochutnali), hráli ruské hry i zkusili přenášet džbery či štípat dříví.

Z dalších aktivit je možno zmínit ještě návštěvu největší sibiřské zoo, návštěvu KHL či největšího aquacentra. Mnozí studenti se měli možnost seznámit s tradiční ruskou saunou. Poznali, že kromě života v městských bytech, existuje život na „dačach“. Velkým finále se pak stala návštěva premiéry francouzského baletu Coppelia. Novosibiřské Divadlo opery a baletu je opravdu výjimkou – rozlohou, zázemím, vybavením… Z údivu jsme prakticky nevycházeli od chvíle, kdy jsme do něj vstoupili, až do chvíle, kdy jsme se plni zážitků opět rozcházeli do svých nových domovů.

Týden utekl jako voda. „Nejnáročnější nebyla cesta, ale to, že jsme byli 24 hodin obklopeni ruským jazykem. Bylo to skvělé a děsivé zároveň,“ zhodnotila pobyt Zdeňka ze 4. ročníku.

Jako host se projektu zúčastnila také ředitelka školy Mgr. Soňa Veisová a starosta Města Neveklov, Ing. Jan Slabý. A jak vnímal pobyt on? „Mne osobně Novosibirsk velmi překvapil jako moderní kypící město, s nabídkou všelikého zboží a služeb, se současnou kvalitou prodeje. Ale hlavně mě překvapilo velmi srdečné a nestrojené přivítání a pohostinnost. Doslova úchvatný byl balet Coppelia s vynikajícími výkony a supermoderním způsobem zpracování scény - dokonalé využití kyber technologií. Ve škole je dobře patrná snaha studentů, ale i pedagogů o sebevzdělávání a úcta k historii. To vše je zabalené do tvrdých sibiřských přírodních podmínek a neméně tvrdého soudobého ruského kapitalizmu, kde není opravdu nic zadarmo.“

Let zpátky domů proběhl bez problémů a my se plni zážitků rozjeli po osmi dnech ke svým blízkým. Opravdu bylo co vyprávět.

V tuto chvíli se však již pilně připravujeme na návštěvu našich ruských přátel. A protože je projekt velice atraktivní, těší se sem více studentů, než bylo nás. To znamená, že cesta do ruského Novosibirku se otvírá i pro naše další spolužáky!

18rusko00

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy Cizí jazyk jako přirozenost