OA Neveklov

Itálie – Řím – Neapolský záliv

  1. den: středa: Odjezd v 15 hodin. Noční transit přes Rakousko do Itálie.
  2. den: čtvrtek: Ráno příjezd do Říma - celodenní prohlídka VATIKÁNU, hlavního města katolické církve - velkolepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli baziliky /132 m/ s výhledem na celé město. V mohutném chrámu uvidíme Michelangelovu Pietu, baldachýn a stolec sv. Petra /Bernini/, kryptu,… Dále pak velkolepá Vatikánská muzea s poklady a sbírkami umění, Raffaelovy Stanze, Sixtinskou kaplí

s nejslavnějším uměleckým dílem - Michelangelovou freskou na klenutém stropě

a Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou pak Andělský hrad - zdejší chodba spojuje hrad s Vatikánem. Přes Andělský most dojdeme na náměstí Piazza Navona, barokního centra města. Odjezd na ubytování a večeři do hotelu v blízkosti Říma.

  1. den: pátek:

Po snídani odjedeme na návštěvu TIVOLI - populárního letoviska bohatých Římanů

v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este - pozdně renesanční vila

a propracované zahrady se stovkou vodních chrličů a fontán /letní sídlo kardinála d´Este/.

V blízkosti komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána.

Přesun do NEAPOLE - metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále na náměstí Piazza del Plebiscito – někdejší královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola (podobný římskému Pantheonu). Městu vévodí pevnost Sant Elmo, kdysi vězení. Projdeme se přístavní čtvrtí Santa Lucia k vodnímu hradu Castel dell'Ovo. Slavná je i Galerie Umberto a Teatro San Carlo (nejstarší činná operní scéna v Evropě). Večer přesun na hotel v Neapolském zálivu, večeře.

  1. den: sobota:

Snídaně. Dopoledne věnujeme oblasti VESUVU. Autobus nás zaveze pod vrchol, dále cca 20 min. pěšky ke kráteru /1279m/. Odtud výhledy na celý záliv s ostrovy. Odpoledne návštěva POMPEJÍ - vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela  zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života obyvatel z roku 79. Dle časových možností návštěva AMALFI – nádherné pobřežní krajiny kulturních klenotů. Návrat na hotel a večeři.

  1. den: neděle: Snídaně a návrat do ŘÍMA. Pokračování pěší prohlídky - po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská. Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontana di Trevi – největší vodní „varhany“ Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo a další zajímavosti. V pozdních večerních hodinách odjezd. Noční transit, pouze hygienické přestávky.
  2. den: pondělí:

Návrat v poledních hodinách.

 

Cena zájezdu:  cca 6.200,- /při počtu 45 účastníků/

V ceně jsou zahrnuty tyto služby:   doprava zahraničním autobusem s plnou výbavou

 3x ubytování s polopenzí v hotelu***

 vjezdy a parkovné ve všech městech          

                                                            služby průvodce

                                                            

Přihlášky a informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                          

Na vstupy doporučujeme: cca 15,- EURO/děti, 40,-EURO dospělí

Záloha ihned - Kč 3 000,- na účet školy

ĆÚ-6015-321910339/0800

VS 102018

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy Itálie – Řím – Neapolský záliv