OA Neveklov

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2020 – 2021

1. 9. 2020 - zahájení školního roku (Út)

29., 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny (Čt, Pá)

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 - vánoční prázdniny

28. 1. 2021 – konec 1. pololetí (Čt)

29. 1. 2021 - pololetní prázdniny (Pá)

15. 2. – 19. 2. 2021 - jarní prázdniny

1. 4. 2021 - velikonoční prázdniny (Čt)

30. 6. 2021 - konec školního roku 2020 – 2021 (St)

DODATEK K HARMONOGRAMU ŠKOLNÍHO ROKU 2020 – 2021

4. 9. 2020               písemná maturitní zkouška – podzimní termín
6. – 11. 9. 2020      SVK (cyklo) – 2. Asm, 3. Bsm
15. 9. 2020            ústní maturitní zkoušky – podzimní termín
17. – 18. 9. 2020    obhajoby ročníkových prací (4. A)
20. – 25. 9. 2020    STK Dobronice - 4. A
23. – 25. 9. 2020    Dobronice – adaptační pobyt 1. A, 1. B (St - Pá)
2. 10. 2020            branně bezpečnostní den
6. 10. 2020            plenární zasedání SRPŠ -16,30
                             třídní schůzky 1. a 4. roč. – 17,00
22. 10. 2020          Ovládněte s námi trh, Neveklovský datel – soutěže pro žáky ZŠ
26. – 27. 10. 2020  ředitelské volno
12. 11. 2020          pedagogická rada k uzavření 1. čtvrtletí - 14,00 (Čt)
                             výbor SRPŠ, volby do školské rady – 16,00 třídní schůzky - 16,30
16. 11. 2020          ředitelské volno
18. 11. 2020          Burza škol – KD Karlov
25. 11. 2020          Den otevřených dveří - 8,00 - 17,00 (St)
3. 12. 2020            Den otevřených dveří - 8,00 - 17,00 (Čt)
21. – 22. 12. 2020  ředitelské volno
………... 1. 2021      lyžařský výcvikový kurz – 1. roč.
19. 1. 2021           Den otevřených dveří 8,00 - 17,00 (Út)
25. 1. 2021           pedagogická rada k uzavření 1. pololetí – 15,30 (Po)
27. 2. 2021           maturitní ples 4. ročníku (So)
…….. 2021             lyžařský výcvikový kurz – běžky – 2. Asm, 3. Bsm
12. - 28. 4. 2021   přijímací řízení - 1. kolo (přesný termín bude stanoven MŠMT)
13. 4. 2021           fotografování tříd
13. 4. 2021           pedagogická rada k uzavření 3. čtvrtletí - 14,00 (Út)
                             výbor SRPŠ - 16,00 třídní schůzky - 16,30
29. 4. 2021           písemná maturitní zkouška na PC – odborné ekonomické předměty 4. A (Čt)
10. – 21. 5. 2021  odborné praxe 3. A, 3. B, 2. Asm
13. – 21. 5. 2021  ústní maturitní zkoušky 4. A
27. 5. 2021          slavnostní vyřazení maturantů – 17,00 (Čt)
8. 6. 2021            schůzka žáků a rodičů budoucích 1. ročníků – 16,00 (Út)
8. – 9. 6. 2021      souborné zkoušky – sportovní předměty – 3. Bsm
10. – 11. 6. 2021  obhajoby ročníkových prací
12. – 18. 6. 2021  STK – 3. A, 3. B, SVK (voda) – 1. B, 2. Asm (změna termínu vyhrazena)
23. 6. 2021          závěrečná pedagogická rada – 13,30 (St)
28. 6. 2021          školní výlety (Po)
29. 6. 2021          úklid školy a školního areálu (Út)
30. 6. 2021          vysvědčení (St)

Jste zde: Titulní stránka Organizace školního roku