OA Neveklov

Maturitní zkoušky

Harmonogram státní maturity 2019

Všeobecné termíny dané MŠMT

státní maturity se konají v jarním zkušebním období v termínu od 2. 5. 2019 do 10. 6. 2019, v podzimním zkušebním období od 2. 9. 2019 do 20. 9. 2019

30. 9. 2018 ředitelka školy (dále jen ŘŠ) stanoví nabídku povinných i nepovinných zkoušek v rámci profilové části (žák vybírá max 2),
30. 9. 2018 zveřejnění seznamu literárních děl pro žáky,
31. 10. 2018 ředitelka školy zveřejní a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních úloh maturitní zkoušky,
1. 12. 2018 podání přihlášek žáků ke společné části maturity ŘŠ + eventuální posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky),
do 15. 1. 2019 určí MŠMT jednotné zkušební schéma (JZS, tj. časový rozvrh didaktických testů a písemných prací),
28. 2. 2019 jmenuje CENTRUM ŠMK a Kraj jmenuje předsedu maturitní komise pro jarní a podzimní zkušební období,
do 31. 3. 2019 ŘŠ seznámí žáky s PUP, případně jejich zákonné zástupce s upravenými podmínkami pro jejich maturitní zkoušku,
do 31. 3. 2019 žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl řediteli školy (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílů ve školním seznamu),

do 31. 3. 2019 ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební mat. komisi, zadavatele a hodnotitele (kromě předsedy a ŠMK) a oponenty maturitních prací,
duben 2019 písemné práce z ČJL (termín bude upřesněn do 15. 1. 2019),
30. 4. 2019 žákům je předáno hodnocení vedoucího a oponenta maturitní práce,
15. 5. 2019 zpřístupní CENTRUM ředitelům škol výsledky didaktických testů.
Pro podzimní termín:
25. 6. 2019 podání přihlášek žáků ke společné části maturity ŘŠ + eventuální posudek z ped. psych. poradny (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky),
do 30. 6. 2019 ŘŠ seznámí žáky s PUP, případně jejich zákonné zástupce s upravenými podmínkami pro jejich mat. zkoušku, žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl řediteli školy (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílů ve školním seznamu), ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební mat. komisi, zadavatele a hodnotitele (kromě předsedy a ŠMK) a oponenty mat. prací.

Výsledky písemných prací z CIJ a ČJL jsou žákům oznámeny jeden pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek společné a profilové části.

2. – 15. 5. 2019 – písemné zkoušky (didaktické testy a písemné zkoušky)
16. 5. – 10. 6. 2019 - konají se ústní zkoušky společné i profilové části

 

UZAVŘENÍ STUDIA VE 4. A a 4. B

25. 4. 2019 (15,30 hod.) pedagogická rada

26. 4. 2019 tisk vysvědčení

30. 4. 2019 vydání vysvědčení

10. 5. 2019 písemná maturitní zkouška na PC – odborné ekonomické předměty

7., 9., 13. – 15. 5. 2018 přípravný týden

16. 5. 2019 na úvodní poradě maturitní komise seznámí ŘŠ se způsobem hodnocení zkoušek profilové části a způsobem stanovení výsledného hodnocení
16. – 17. 5. 2019 4. B - obhajoby maturitní práce, ústní zkoušky

20. - 23. 5. 2019 4. A - obhajoby maturitní práce, ústní zkoušky

Jste zde: Titulní stránka Maturitní zkoušky 2018 – 2019 Harmonogram státní maturity 2019