Úspěchy našich žáků v krajském kole SOČ na Kladně

V letošním školním roce bylo do krajského kola studentské odborné činnosti (SOČ) nominováno celkem 9 studentů OA Neveklov.

Při zastoupení 23 škol ze Středočeského kraje (s převažující účastí gymnázií) a v celkovém počtu 97 odborných prací se naši studenti rozhodně neztratili a ve dvou kategoriích získali první místo. Těmi úspěšnými jsou Kateřina Škopková ze třídy 4. A se svojí prací Plasty, hrozba budoucnosti (obor Ochrana a tvorba životního prostředí) a Tomáš Babka ze 3. A s prací Emigrace, jako útěk za svobodou (obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). Oba postupují do celostátního kola v Olomouci.

Další úspěšnou studentkou je Tereza Minaříková, která obsadila krásné druhé místo v kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s prací Příprava a ověření výukových materiálů pro ZŠ - rizikové jevy.

Vítězům i ostatním zúčastněným studentům patří gratulace a slova uznání za jejich výkony.

18soc