OA Neveklov

Sokolovna v Neveklově se proměnila v Pohádkový les

V úterý 20. března 2018 od 9:00 do 12:00 uspořádali studenti čtvrtých ročníků OA Neveklov tříhodinový program pro děti navštěvující MŠ Neveklov, a to pod názvem Pohádkový les.

Tento nápad se zrodil a zrealizoval v hodinách projektového managementu, který je součástí výuky žáků čtvrtého ročníku Obchodní akademie Neveklov. Akce byla zaměřena na všechny věkové kategorie MŠ Neveklov, celkem se jí zúčastnilo 120 dětí, včetně nejmenších dvouletých.

Naplánování akce nebyla jednoduchá věc. Nejdříve se v hodinách PMN diskutovalo o výběru tématu. Po pečlivém rozmyšlení bylo jako nejvhodnější vybráno téma Pohádkový les. Poté byla uskutečněna komunikace s vedením školky ohledně počtu a věku dětí a správně vybraného místa, data a času pro konání akce. Dalším bodem projektu bylo zajistit prostor, kde se akce uskuteční. Studenti OAN oslovili pana Mgr. Michala Sejka, zda by bylo možné akci upořádat v prostorách místní Sokolovny Neveklov. Tímto bychom mu jako studenti OAN rádi poděkovali, protože studentům OAN poskytl prostory zadarmo. Dalším bodem v projektu bylo vymyslet a připravit náplň Pohádkového lesa, a to samotná stanoviště. Pro děti bylo připraveno celkem dvanáct různých stanovišť: malování vajíček, omalovánky zajíčka, hádání pohádkových postaviček, sbírání oříšků, rozpoznávání různých druhů koření, zařazování kartiček s různým odpadem do správných „kontejnerů“, překážková dráha, shazování plechovek míčkem, házení míčku do pusy klauna, chytání ryb, kuželky a přenášení pingpongového míčku. Jak je vidět, pro děti byl vymyšlen opravdu velmi pestrý program, ve kterém se uplatňují sportovní i vědomostní dovednosti dětí.

Když bylo vše zorganizováno a připraveno, stačilo jen poslat rodičům a školce pozvánku a akce Pohádkový les se mohla uskutečnit. Na místě byly pro děti připraveny kartičky, na kterých byla vytištěná jednotlivá stanoviště. Na jednotlivých stanovištích pak dítě na kartičku dostalo razítko, nebo podpis, z kterého bylo patrné, že stanoviště navštívilo. Program byl organizován tak, aby si děti vyzkoušely všechna stanoviště. Hbité a bystré děti, které zvládly veškerá stanoviště dříve než ostatní, se pak mohly vrátit na místo, kde se bavily nejvíce.

Dalším zpestřením programu bylo to, že si studenti OAN připravili kostýmy, do kterých byli převlečeni po celou dobu akce. Kostýmy byly různorodé, nechyběli kovbojové, čarodějky a čarodějové, dědeček hříbeček, tři prasátka, zajíčci, princezna, myška ani čert. Pak už jen stačilo zajistit sladkou odměnu pro všechny zúčastněné děti, a to ve formě perníčkových medailí a větrníků, na kterých si děti velmi pochutnaly. Studenti OAN by také chtěli poděkovat studentské organizaci Doors za proplacení nákladů za materiál, který bylo pro uspořádání akce Pohádkový les nutné obstarat. Největší odměnou pro pořadatele byly dětské úsměvy a rozzářené oči.

18pohadkovyLes01

18pohadkovyLes02

18pohadkovyLes03

18pohadkovyLes0418pohadkovyLes05

18pohadkovyLes06

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy Sokolovna v Neveklově se proměnila v Pohádkový les