OA Neveklov

Maturitní zkoušky

Harmonogram státní maturity 2018

Všeobecné termíny dané MŠMT

státní maturity se konají v jarním zkušebním období v termínu od 2. 5. 2018 do 10. 6. 2018, v podzimním zkušebním období od 3. 9. 2018 do 20. 9. 2018

30.  9. 2017      ředitelka školy (dále jen ŘŠ) stanoví nabídku povinných i nepovinných zkoušek v rámci profilové části (žák vybírá max 2),
30.  9. 2017      zveřejnění seznamu literárních děl pro žáky,
31. 10. 2017     ředitelka školy zveřejní a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních úloh maturitní zkoušky,
  1. 12. 2017     podání přihlášek žáků ke společné části maturity ŘŠ + eventuální posudek z pedagogicko-psychologické poradny (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky),
do 15. 1. 2018  určí MŠMT jednotné zkušební schéma (JZS, tj. časový rozvrh didaktických testů a písemných prací),
28. 2. 2018       jmenuje CENTRUM ŠMK a Kraj jmenuje předsedu maturitní komise pro jarní a podzimní zkušební období,
do 31. 3. 2018  ŘŠ seznámí žáky s PUP, případně jejich zákonné zástupce s upravenými podmínkami pro jejich maturitní zkoušku,
do 31. 3. 2018  žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl řediteli školy (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílů ve školním seznamu),
do 31. 3. 2018  ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební mat. komisi, zadavatele a hodnotitele (kromě předsedy a ŠMK) a oponenty maturitních prací,

duben 2018      písemné práce z ČJL (termín bude upřesněn do 15. 1. 2018),
27. 4. 2018        žákům je předáno hodnocení vedoucího a oponenta maturitní práce,
15. 5. 2018        zpřístupní CENTRUM ředitelům škol výsledky didaktických testů.

Pro podzimní termín:
25. 6. 2018       podání přihlášek žáků ke společné části maturity ŘŠ + eventuální posudek z ped. psych. poradny (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky),
do 30. 6. 2018  ŘŠ seznámí žáky s PUP, případně jejich zákonné zástupce s upravenými podmínkami pro jejich mat. zkoušku, žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka vlastní seznam literárních děl řediteli školy (pokud neodevzdá, losuje si z pracovních listů obsažených ke všem dílů ve školním seznamu), ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební mat. komisi, zadavatele a hodnotitele (kromě předsedy a ŠMK) a oponenty mat. prací.

Výsledky písemných prací z CIJ a ČJL jsou žákům oznámeny do začátku konání ústních zkoušek společné a profilové části.

2. – 15. 5. 2018 – písemné zkoušky (didaktické testy a písemné zkoušky)
16. 5. – 10. 6. 2018 - konají se ústní zkoušky společné i profilové části

 

UZAVŘENÍ STUDIA VE 4.A a 4.B

24. 4. 2018          pedagogická rada
26. 4. 2018          tisk vysvědčení
27. 4. 2018          vydání vysvědčení
11. 5. 2018          písemná maturitní zkouška na PC – odborné ekonomické předměty
7., 9. - 10., 14. – 15. 5. 2018 přípravný týden
16. 5. 2018          na úvodní poradě maturitní komise seznámí ŘŠ se způsobem hodnocení zkoušek profilové části a způsobem stanovení výsledného hodnocení
16. – 18. 5. 2018 4. A - obhajoby maturitní práce, ústní zkoušky
21. - 24. 5. 2018 4. B - obhajoby maturitní práce, ústní zkoušky

Jste zde: Úvodní stránka Maturitní zkoušky 2017 – 2018 Harmonogram státní maturity 2018