OA Neveklov

Cizí jazyky

American Day

Ve středu 7. června 2017 navštívila naši školu skupinka amerických studentů z Corban University v Oregonu pod vedením Jefferyho Griffitha připravila si pro studenty OA Neveklov výuku anglického jazyka zábavnou formou.

Letos se jednalo již o třetí návštěvu Jefferyho a jeho studentů, kteří studují soukromou Corban University a kteří v rámci své praxe poznávají naši zemi, navštěvují řadu českých základních i středních škol, setkávají se s mladými lidmi, předávají své vědomosti a nabývají cenné zkušenosti.

Dopolední program začal tím, že si američtí studenty, jmenovitě Annette, Jessica, Kaitlyn, Trevor a samozřejmě i Jeff rozdělili žáky 1. A, 1. B a 2. A do skupinek, ve kterých poté mohli lépe spolupracovat. Nedříve jsme se bavili o zákonech týkajících se marihuany a alkoholu v České republice a USA. Následně jsme si popovídali o vlastních zájmech a dozvěděli se i zajímavé informace o našich nových amerických kamarádech. Po přestávce jsme si stejně jako vloni s kytarou a YouTube zazpívali pár anglických písniček, na jejichž témata jsme dále ve skupinách diskutovali.

Následující hodinu jsme se dozvěděli, že angličtina jako světový jazyka, kterým se lze dohovořit prakticky všude, není všude ve světě stejná a že existuje mnoho slovíček specifických pro různé anglicky mluvící země. Mluvili jsme také o dalších anglicky mluvících zemích a jejich charakteristických rysech. Na závěr dopoledního programu si každá skupinka připravila prezentaci, která měla do České republiky přilákat obchodní značku z USA.

Po obědě následoval sportovní program. Opět jsme byli rozřazeni do skupin a těšili se na to, co si pro nás američtí studenti připravili. Na venkovním školním hřišti jsme se naučili pravidla kickballu a v tělocvičně jsme se bavili při hraní frisbee. Počasí nám příliš nepřálo, ale na atraktivitě kickballu, který je obdobou softbalu, to mnoho neubralo.

Myslím si, že jsme si tento den všichni užili a že jsme si domů odnesli spoustu nových informací, skvělých zážitků a kontaktů na anglicky mluvící přátele. Už nyní se můžeme těšit na shledání v příštím roce.

17americanday17

Další obrázky ve fotogalerii.