2015 – 2016

Školní rok 2015/16

Již tradičně se žáci Obchodní akademie Neveklov zapojili do Středoškolské odborné činnosti.
Školní kolo proběhlo pod vedením Mgr. Miroslavy Hulanové a nejlepší práce postoupily do krajského kola, které se konalo v 27. 4. 2016 Kladně.
V letošním školním roce bylo přihlášeno do krajského kola 98 prací, což je nejvíce ze všech dosavadních ročníků, obhajob se zúčastnili 104 žáci.
Za OA Neveklov se 38. ročníku SOČ účastnili:

Tereza Hynčicová, 3. A
název práce: Osudy, o kterých se (n)emluví
obor č. 17 - Filosofie, politologie a ostatní humanitní vědy.
Tereza zpracovávala osudy katolického kněze, který byl nespravedlivě v roce 1951 odsouzen k 10 letům žaláře. Ve své práci využívala zejména dochované dobové materiály z rodinného archivu.
Obsadila nádherné 1. místo s postupem do celostátního kola
V celostátní přehlídce, která proběhla v Hradci Králové, Tereza skončila na krásném 8. místě. V rámci soutěžících reprezentujících Středočeský kraj uspěla jako druhá nejlepší.

Kristýna Vaněčková, 4. B
název práce: Pohybová skladba ve výuce tělesné výchovy
obor č. 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.
Jde o práci s obrovským významem pro hodiny tělesné výchovy, neboť Kristýna sama připravila pohybovou skladbu, její choreografii a se studentkami 4. A, B skladbu v hodinách TEV nacvičila.
Obsadila nádherné 1. místo s postupem do celostátního kola, kterého se však z vážných rodinných důvodů nemohla zúčastnit.

Linda Leová, 3. A
název práce: Jazyková úroveň dětí předškolního věku
obor č. 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Linda spolupracovala s MŠ Neveklov a dále s Logopedickou ambulancí Benešov. Její práce podává nejen teoretické informace, ale rovněž rozbor řečových dovedností dětí předškolního věku.

Kateřina Neradová, 3. A
název práce: Poruchy příjmu potravy
obor č. 6 – Zdravotnictví
Tato práce přinesla poučení i žáků OA Neveklov, neboť jim bylo téma Kateřinou představeno v rámci primární prevence.

Matěj Skopec, 4. B
název práce: Porovnání rozvoje kondice u aktivního a neaktivního sportovce
obor č. 6 – Zdravotnictví
Práce byla z technických důvodů zařazena do oboru zdravotnictví, ovšem ani zde se rozhodně neztratila.

Je možno konstatovat, že naši žáci předvedli opravdu skvělé výkony, zejména v obhajobách. Důkazem toho jsou dvě první místa a postup do celostátního kola, které proběhlo v Hradci Králové ve dnech 17. - 19. 6. 2016. Tereza zde obsadila nádherné 8. místo.

ico pdf Pohybová skladba - Kristýna Vaněčková

ico pdf Poruchy příjmu potravy.odt - Neradová Kateřina

ico pdf Rozvoj fyzické kondice u aktivního a neaktivního sportovce - Matěj Skopec

ico pdf Vady-řeči-dětí-předškolního-věku-Linda-Leová

1516soc01

1516soc02

1516soc03

1516soc04

1516soc05

1516soc07

1516soc09

1516soc10