2014 – 2015

Školní rok 2014/2015
Krajské kolo probíhalo 27. dubna 2015 ve Střední průmyslové škole stavební a obchodní akademii Kladno.

Školu se svými pracemi reprezentovali následující žáci:

Vít Kubásek, 4. A
název práce: Analýza dětské kresby
soutěžní obor - č. 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. V oboru č. 14 bylo obhajováno celkem 7 prací. Vítek obsadil se svou prací, v níž se věnoval vývoji kresby dětí předškolního věku
2. místo.

Nikola Trmalová, 4. A
název práce: Úspora energie pomocí okenních folií FUSION
obor č. 13 - Ekonomika a řízení.
Nikola při vzniku páce spolupracovala s firmou Quo s.r.o. Benešov. Tato spolupráce se ukázala jako velice přínosná. Nikola obsadila se svou prací rovněž
2. místo.

Kristýna Jarešová, 4. A
název práce: Návratnost investic do obnovy systému umělého osvětlení administrativní centrály VHS Benešov
obor č. 13 - Ekonomika a řízení. Celkem zde bylo obhajováno 5 prací.

Tereza Hynčicová, 2. A
název práce: Osudy, o kterých se nemluví
obor č. 17 - Filosofie, politologie a ostatní humanitní vědy.
V oboru č. 17 se utkalo rovněž 7 prací. Tereza ve své práci mapovala život kněze Jaroslava Dvořáka od 2. světové války do 90. let 20. století. Zjišťovala okolnosti, které ovlivnily jeho život a přivedly ho do vězení, stejně tak jako okolnosti, za kterých byl postupně rehabilitován.
3. místo

Tomáš Votruba, 4. B
název práce: Pasivní rodinný dům s keramickou dílnou
obor č. 11 - Stavebnictví, architektura a design interiérů.
V této kalorii soutěžilo 5 prací. Tomáš měl velmi silnou konkurenci v pracích žáků středních průmyslových škol a středních stavebních škol.

Magdaléna Pechová, 3. A
název práce - Rozsviťte si odpadem!
obor č. 8 - Ochrana a tvorba životního prostředí.
V oboru soutěžily 4 práce. Magda při vzniku práce spolupracovala se spalovnou odpadu ZEVO Malešice.

Jan Jícha, 3. A
název práce: Malá vodní elektrárna Kamenný Přívoz
obor č. 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.
V oboru bylo obhajováno 5 prací. Jan spolupracoval s firmou Mavel, a.s., která je zaměřená na výrobu a instalaci vodních elektráren.

Karolína Maříková, 3. B
název práce: Vliv posilovacích cvičení na kondici člověka
Obor č. 6 – Zdravotnictví.
Karolína musela ve svém oboru čelit největší konkurenci - 12 soutěžních prací. Za svou práci a její obhajobu sklidila od poroty pochvalu.

Většina soutěžících byli maturanti. Přesto se v této velké konkurenci naši žáci neztratili. Mnozí navázali spolupráci s výrobními podniky, neboť je velice důležité, aby práce měla praktický přínos a dále aby při prezentaci zazněly výsledky, nikoli teorie. Důležitou roli hraje i samotný projev žáka - suverenita a zájem o dané téma, což bylo výrazné zejména u Terezy, která se věnovala životním osudům svého strýce a poprvé se ve svém životě setkala s nespravedlností komunistického režimu v reálném životě.

Středoškolské odborné činnosti se účastní především žáci gymnázií, SOŠ jsou zastoupeny méně, proto je velmi potěšitelné, že naši žáci projevují stále zájem se této náročné soutěže účastnit a navíc dosahují takových vynikajících výsledků.

ico pdf Analýza dětské kresby - Kubásek Vít

ico pdf Malá vodní elektrárna Kamenný Přívoz - Jan Jícha

ico pdf Osudy, o kterých se (ne)mluví - Hynčicová

ico pdf Pasivní dům s keramickou dílnou - Votruba Tomáš

ico pdf Rozsviťte-si-odpadem-Pechová Magda

ico pdf Úspora energie pomocí okenních fólií FUSION - Trmalová Nikola

ico pdf Vliv posilovacích cvičení na kondici člověka - Maříková Karolína

1415soc01

1415soc02

Očekávání výsledků – zleva: Jan Jícha, Nikola Trmalová, Tereza Hynčicová, Kristýna Jarešová, Karolína Maříková

1415soc03

Spokojenost na závěr – zleva: Vít Kubásek, Nikola Trmalová, Karolína Maříková, Tomáš Votruba, Magdaléna Pechová, Jan Jícha, Tereza Hynčicová