2012 – 2013

Školní rok 2012/13
Krajského kola Středoškolské odborné činnosti se účastnili žáci:

Iveta Kosíková – 4. A
práce: Ekonomická náročnost sociálně patologických jevů v rodině
obor: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
1. místo a postup do celostátního finále, kde získala mimořádné ocenění od FF UK Praha.

Tomáš Koubek – 3. B
práce: Japonský topol
obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo a postup do celostátního finále

Jitka Zderadičková – 4. A
práce: Bioplynové stanice
obor: Ochrana a tvorba životního prostředí
4. místo

Veronika Radová – 4. A
práce: Realizace vytápění pomocí automatických kotlů v daných objektech
obor: Ekonomika a řízení
2. místo

Kristýna Jarešová – 2. A
práce: Ohlédnutí
obor: Historie
3. místo

V celostátním kole, které proběhlo v Brně, získala Iveta Kosíková mimořádné ocenění od FF UK Praha.

ico pdf Ekonomická náročnost sociálně patologických jevů v rodině - Kosíková Iveta - 2012-13

ico pdf Japonské topoly jako obnovitelný zdroj energie - Koubek Tomáš - 2012-13

1213soc05

1213soc01

1213soc03

1213soc02

1213soc04