OA Neveklov

Svět shůry aneb ochutnávka z výchovy k náboženství

     V rámci předmětu společenské vědy v anglickém jazyce a společenskovědního semináře jsme se my, studenti 3. ročníku Obchodní akademie Neveklov, zúčastnili exkurze do Sedlčan. Původní plán této akce byl navštívit komunitu Církve adventistů sedmého dne, gotický kostel sv. Martina a v neposlední řadě pana Hottmara z Evangelické církve metodistické.

     Nejprve jsme se z autobusového nádraží přesunuli do centra města, do útulné místnosti centra Církve adventistů sedmého dne, která na nás už při vstupu působila velmi pozitivně. Pan Tomáš Chmel nás každého přivítal a následně poreferoval o zdejším sboru. Jasný a přehledný výklad obohatil o počítačovou prezentaci, úryvky z Bible, kulturní zážitek v podobě krátkého videoklipu o přírodních krásách světa za doprovodu podmanivé hudby. Adventisté se angažují ve veřejném životě, zejména pak v oblasti náboženské svobody a humanitární práce – založili a řídí humanitární organizací ADRA. Během tohoto seznámení s adventisty jsme měli prostor i na řadu našich dotazů. Této možnosti jsme řádně využili, případné nejasnosti nám byly tímto sympatickým představitelem místní komunity zodpovězeny. Těžko se nám s prostředím loučilo, zvlášť když nás venku čekalo nevlídné, sychravé počasí.

     Podle plánu jsme se přesunuli do kostela sv. Martina, kde jsme měli být seznámeni se základními proudy křesťanství s důrazem na vývoj katolictví. Na programu byla i účast na mši – z důvodu zdržení jsme však dorazili až na konec mše. Jako „náhrada“ nám do určité míry posloužil místní kněz pan Vlček, který sloužil mši a který nás poté seznámil se základními fakty vývoje náboženských proudů a podal informace o kostelu samotném. Ochotně zodpověděl i následné otázky. Po krátké návštěvě jsme katolický kostel opustili. Bohužel na nás v tom nečase zapůsobila zima i pochmurné prostředí této jinak významné historické stavby.

     V poslední a neméně důležité části našeho „výletu za náboženstvím“ na nás čekala návštěva v rodině místního, v tuto chvíli již bývalého, faráře Evangelické církve metodistické, pana Hottmara. Z důvodu časové zaneprázdněnosti pana faráře se naše setkání s ním neuskutečnilo. Zdatně ho zastoupila jeho dcera a naše spolužačka Míša, která nás svou přednáškou a prostřednictvím přehledného plakátu s krátkými a názornými popisy seznámila s některými základními fakty vývoje dalších náboženských a myšlenkových proudů světa, např. buddhismu, hinduismu, judaismu, islámu aj. Paní Hottmarová nám k tomu všemu, a to i přes všechny ,,zákazy“, přichystala výborný koláč, kterému nešlo odolat. Čas byl neúprosný, a tak jsme se museli rozloučit. Každý z nás měl při odchodu možnost dostat na památku malou knížku tzv. Slovo na cestu, kapesní vydání Nového zákona.

     V následujících hodinách společenských věd jsme společně o absolvované exkurzi diskutovali a hodnotili ji. Pro všechny se výlet na „neznámou půdu“ stal poučným. Přes některé počáteční obavy z možného přesvědčování a manipulace jsme byli schopni se zeptat na to, co nás zajímalo nebo bylo nejasné a vytvořili si vlastní názor, popř. se utvrdili v postoji, který k náboženství máme. Mnoho věcí zůstalo nevysvětleno, spousta toho zůstává k tomu, abychom to ve svém životě teprve sami nalézali. V rámci výuky na OA to však nebylo naše poslední setkání s duchovními záležitostmi života. Pan Hottmar přislíbil osobní návštěvu naší školy. Tématy očekávaných setkání se studenty všech ročníků budou seznámení s Biblí, islám, náboženský extremismus (očima vojáka z povolání) a náboženské sekty.

Fotografie z exkurze.

Jste zde: Titulní stránka Společenské vědy Svět shůry aneb ochutnávka z výchovy k náboženství