OA Neveklov

Žáci Obchodní akademie Neveklov dokázali své kvality

V minulém týdnu se žáci gymnázií a středních škol sešli v Kladně na krajském kole středoškolské odborné činnosti, aby změřili své síly při obhajobách svých odborných prací. Krajského kola se zúčastnili studenti z 26 středních škol, převážně však z gymnázií, aby prezentovali celkem 86 prací v 18 oborech. Obchodní akademii Neveklov reprezentovalo sedm žáků a hned pěti se podařilo dobýt „bednu“.

Středoškolská odborná činnost, neboli SOČ, je soutěž s dlouholetou tradicí (letos probíhá již 39. ročník) a od roku 1999 se laureáti SOČ pravidelně účastní i zahraničních soutěží a přehlídek. Studenti OA Neveklov tradičně zpracovávají odborné práce na témata Ekonomika a podnikání; Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; Filosofie, politologie a ostatní společenskovědní obory; Didaktika a didaktická technologie; Historie. Ani letos tomu nebylo jinak. Do všech jmenovaných oborů byly nominovány práce, někde dokonce hned dvě. Jde o to, aby student odborně zpracoval vybrané téma, popsal problémy, které řešil, správně pracoval s odbornou literaturou, vytvořil správné závěry a samozřejmě respektoval při psaní normy a etiku. Následně pak ještě před odbornou komisí své téma představí prezentací, kde je hodnocena její náplň, odbornost, forma, ale i znalosti studenta a jeho vystupování.

V letošním roce hned dvě žákyně OA své kategorie vyhrály a postupují tak do celostátního finále, které proběhne 16. – 18. června v Boskovicích. Jde o Terezu Hynčicovou s prací Didaktická pomůcka pro výuku společenských věd a Lindu Leovou s prací Nejčastější formy zneužívání dětí a mladistvých. Obě studentky během vzniku prací komunikovaly s veřejností. Tereza dokonce sama vedla výuku dějepisu na několika školách, kde představila své materiály na téma politických procesů. Linda získala kontakty na osoby, které byly v minulosti týrané či zneužité a nezalekla se ani rozhovorů s nimi, spolupracovala s Policií ČR.

Ale ani další práce nezapadly do šedě průměru. Milada Nedělová obsadila druhé místo s prací na téma podnikání. Ve stejné kategorii obsadila Barbora Kudějová i třetí místo. Úspěšná byla i studentka třetího ročníku Lucie Jará, která svou prací zabývající se přípravou a organizací charitativní akce odsadila také krásné druhé místo. Kateřina Neradová a Martin Bitarovec pak se svými pracemi skončili těsně pod stupni vítězů.

Za úspěchem se skrývá spousta práce, odříkání, ale i odborných znalostí. Odměnou je pak radost z úspěchu. Já však mohu říci, že všichni žáci, kteří se krajského kola účastní, jsou vítězi. Oni jsou těmi nejlepšími studenty. Jim patří velký dík a uznání.

17soc01

17soc02

17soc03

17soc04

17soc05

17soc06

17soc07

17soc08

17soc09

17soc10

17soc11

17soc12

17soc13

17soc14

 

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Úvodní stránka Ze života školy Žáci Obchodní akademie Neveklov dokázali své kvality