OA Neveklov

Ekonomické předměty

Výuka bez školních lavic

Ve středu 19. dubna, když se na naší škole psalo druhé kolo přijímacích zkoušek pro žáky ze ZŠ, jsme si udělali pracovní přestávku od klasické školní docházky a s paní Roušavou jsme se přesunuli do domova mládeže, který jsme si při této příležitosti mohli prohlédnout.

Téma našeho dne: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Nejdříve jsme si menších skupinkách vyplnili testík a zjistili, co všechno víme a nevíme a pak, rozděleni na dvě skupiny, jsme si zahráli stolní hru Finanční svoboda. V této hře šlo o to, abychom uměli zacházet s našimi financemi i do budoucna a získali tak určitou finanční svobodu. Každý hráč byl zároveň finanční poradce i člen rodiny s vypsanými příjmy a výdaji. Zábavným způsobem jsme zjistili, že v reálném životě to zas taková legrace nebude.

Během šesti hodin jsme s našimi financemi, i finančními problémy zestárli o 30let a zkusili si tak nejzásadnější finanční kroky standardní rodiny, jako je koupě bytu či baráku, řešení nečekaných problémů včetně ztráty zaměstnání, nemoci atd.

Tento den jsme si užili a nové zkušenosti jsme připraveni zúročit v ekonomice, finanční gramotnosti, či v účetnictví.

Jste zde: Úvodní stránka Ekonomické předměty Výuka bez školních lavic