OA Neveklov

Důležité je nezapomínat!

Naše třída 4.A zhlédla dne 10.9.2012 dvě výstavy - v neveklovské synagoze a v Městském úřadu v Neveklově, který se nyní nachází v nově vystavěných prostorech. Tyto výstavy se konají v rámci sedmdesátého výročí vystěhování Neveklovska.

Nejdříve jsme tedy navštívili neveklovskou synagogu s expozicí, jež nese název „Zmizelí sousedé". Po vstupu nás všechny zaujala veliká, zchátralá místnost plná pavučin, kde byly umístěny panely s různými materiály k danému tématu. V některých z nich svědkové popisovali, že se například v deníku nalezeném po příbuzných dočetli o tom, jak lidé tehdy prožívali peklo koncentračních táborů a vystěhování ze svých domovů. Na dalších plakátech jsme si mohli prohlédnout ukázky dobových vyhlášek a nařízení v němčině i češtině, ale i mapy, na kterých bylo zakresleno území, které mělo být vysídleno apod.

Poté jsme se přesunuli do nové budovy Městského úřadu v Neveklově, kde se nachází výstava s názvem „Někomu život, někomu smrt" a „Cvičiště Benešov – vstup zakázán." Visely zde opět plakáty, obrázky a fotografie s popisky. Zaujaly nás především výroky pronesené Reinhardem Heydrichem namířené proti českým občanům. Když jsme se podívali na jeho fotografie, říkali jsme si, jak někdo na první pohled docela sympatický mohl mít v sobě tolik zášti a nenávisti vůči našemu obyvatelstvu.

Podle našeho názoru bylo toto dějepisné a jazykové obohacení školní výuky velice zajímavé a myslíme si, že donutilo nás, ale i spoustu dalších návštěvníků se nad tímto tragickým obdobím našich novodobých dějin zamyslet.

Jste zde: Titulní stránka Společenské vědy Důležité je nezapomínat!