OA Neveklov

Layout

Cpanel

Přijímací řízení

Dodatek č. 1 k informacím o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení a nahlédnutí do spisu
Na základě bližších informací k předávání výsledků jednotné přijímací zkoušky bude pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých zveřejněno na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dne 2. května 2017.

Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek, tj. po 1. březnu.

Nahlédnutí do spisu dle § 36 odst. 3 správního řádu a seznámení se s podklady pro rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke studiu je možné dne 2. května 2017 v době od 8:00 h do 14:00 h v ředitelně školy.

V Neveklově dne 22. 2. 2017

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Jste zde: Úvodní stránka Přijímací řízení Dodatek č. 1 k informacím o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017