OA Neveklov

Přijímací řízení

Příprava k přijímací zkoušce 2018/19

Pro uchazeče o studium jsme shrnuli požadavky, odkazy na cvičné testy a další možnosti přípravy k přijímací zkoušce pro školní rok 2018/19. Obsahem jednotné přijímací zkoušky bude absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Požadavky k jednotlivým zkouškám vycházejí z RVP pro základní vzdělávání a jsou specifikované v dokumentech, které jsou ke stažení na webových stránkách Cermatu.

Matematika (specifikace požadavků, vzorové úlohy)
1. Číslo a početní operace
2. Závislosti, vztahy a práce s daty
3. Geometrie v rovině a v prostoru
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Český jazyk a literatura (specifikace požadavků, vzorové úlohy)
1. Pravidla českého pravopisu
2. Slovní zásoba, tvoření slov
3. Skladba
4. Tvarosloví
5. Porozumění textu
6. Slohová výchova
7. Literární výchova

Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z didaktických testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016.

Cvičné testy s klíčem řešení (ke stažení zdarma):

Pro přípravu je možné dále doporučit literaturu se cvičnými testy vydanou např. nakladatelstvím Didaktis (nutné zakoupit).

• PUPÍK, Petr, Rita VÉMOLOVÁ a Pavel ZELENÝ. Testy 2017 pro žáky 9. tříd ZŠ z matematiky. Brno: Didaktis, 2016. Testy (Didaktis). ISBN 978-80-7358-262-3.
• ADÁMKOVÁ, Petra, Šárka PEŠKOVÁ a Gabriela SITTOVÁ. Testy 2017 pro žáky 9. tříd ZŠ z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2016. Testy (Didaktis). ISBN 978-80-7358-261-6.

On-line testy zdarma k vyzkoušení nabízí také webové stránky společnosti SCIO, výsledky jsou dostupné po zadání e-mailu. Společnost dále nabízí různé další formy přípravy k přijímacím zkouškám (za poplatek).

Poslední doporučení se týká zkoušky z matematiky. Milí deváťáci, za dob vašich maminek a tatínků bývalo dobrým zvykem spočítat před vstupem na střední školu "Bělouna". Určitě nic nezkazíte, když si koupíte velký tlustý sešit a vezmete to pěkně od začátku do konce :-).

Jste zde: Úvodní stránka Přijímací řízení Příprava k přijímací zkoušce 2018/19