Prevence rizikových jevů

Metodik prevence rizikových jevů

Mgr. Miroslava Hulanová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:
úterý: 7,45 - 9,15
středa: 13,00 - 14,30
(dále po dohodě v jakémkoli termínu)

Vážení rodiče, pedagogové a studenti,
působím na naší škole jako metodik prevence. Cílem mé práce je zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí rady a pomoci okamžitě, přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuji se žáky, pedagogy i rodiči, vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky. Při vykonávání své práce se řídím zákonnými normami.

Práce metodika prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018 a z aktuálních metodických pokynů k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Jsem vázána profesním etickým kodexem.

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Aktuální metodické pokyny k primární prevenci