administrative docsadministrative docs

Metodik prevence rizikových jevů

Mgr. Miroslava Hulanová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:
úterý: 9,15 – 10,30
středa: 13,00 – 14,30
(dále po dohodě v jakémkoli termínu)

Vážení rodiče, pedagogové a studenti,

působím na naší škole jako metodik prevence. Cílem mé práce je zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí rady a pomoci okamžitě, přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuji se žáky, pedagogy i rodiči, vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky. Při vykonávání své práce se řídím zákonnými normami.

Práce metodika prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027 a z aktuálních metodických pokynů k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Jsem vázána profesním etickým kodexem.

Aktuální metodické pokyny k primární prevenci
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt