OA Neveklov

LanguageCert

Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka LanguageCert

Obchodní akademie Neveklov se stalo akreditovaným centrem pro další mezinárodní zkoušku z anglického jazyka.

Prázdniny jsou období, kdy žáci i učitelé odpočívají po náročném školním roce a užívají si letních radovánek. Pedagogové Obchodní akademie Neveklov však i o prázdninách pracují, aby přinášeli svým žákům další možnosti vzdělání.

Protože jsme chtěli získat akreditaci zkušebního místa pro nové mezinárodní zkoušky PeopleCert Qualifications, které nyní přicházejí do České republiky, jsme učinili patřičné kroky a zpracovali veškerou dokumentaci, která byla potřebná pro jejich certifikaci a v srpnu jsme byli zaregistrováni jako nové zkušební centrum – http://www.languagecert.org/en/presscenter/Press-Releases/Pages/Business-Academy-Neveklov-has-become-approved-LanguageCert-test-Centre.aspx

LanguageCert

Business Academy Neveklov, established in 1992 and based in Central Bohemia, the Czech Republic, a secondary school that specializes in economics and accountancy subjects with a focus on informatics, foreign languages and sports management, has become an Approved LanguageCert Test Centre. Alongside with preparing students for various business activities in market economy, our teaching effort is equally aimed at language education (English, German, Russian - French on offer). Business Academy Neveklov was a satellite City&Guilds IESOL and ISESOL centre for several years, in the present we offer an opportunity to prepare and successfully pass LCCI International Qualifications (English for Business and German for Business), as well as Cambridge Exams + Zertifikat Deutsch and ÖSD. As such it played a key role in delivery arrangements and has a considerable wealth of ESOL experience and expertise along with considerable capabilities to deliver several dozens of mock tests every year.

Bearing in mind that LanguageCert exams have been developed to test true communicative skills Business Academy Neveklov will offer these exams not only to its students but also to general public in the Central Bohemia region

LanguageCert qualifications recognition by the Czech Ministry of Education and listing in the new MŠMT “MATURITA” list went through earlier this year.

The LanguageCert examinations are entitled to replace the “optional part” of the leaving exam (Maturita) in English.

Tato skutečnost navazuje na tradiční výbornou výuku cizích jazyků na naší škole, kterou mají možnost naši žáci ukončit právě mezinárodním certifikátem.

 

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA LANGUAGECERT:

 • navazuje na zkoušku pod původním názvem City&Guilds
 • je možná v několika úrovních dle přání i schopností uchazečů
 • je možné vykonat odděleně (písemná a ústní část)
 • nevyžaduje náročnou a dlouhodobou přípravu
 • je zaměřená na využití jazyka v praxi
 • je cenově dostupnější než jiné typy jazykových zkoušek
 • je uznávána MŠMT ČR jako ekvivalent profilové maturitní zkoušky
 • certifikát zvýhodňuje absolventy v přijetí na českých VŠ, v zahraničí a u budoucích zaměstnavatelů

INFORMACE O ZKOUŠKÁCH

 • je to praktická zkouška z obecného anglického jazyka, tzn. testuje praktické znalosti a dovednosti
 • písemná zkouška – IESOL(International English for Speakers of Other Languages) http://www.languagecert.org/en/Qualifications/LANGUAGECERT-IESOL/Pages/LanguageCert-IESOL.aspx
 • ústní zkouška – ISESOL(International Spoken ESOL) http://www.languagecert.org/en/Qualifications/LANGUAGECERT-ISESOL/Pages/LanguageCert-ISESOL.aspx
 • každou část je možné absolvovat v jiné úrovni .a dokonce v různém termínu (dle harmonogramu zkoušek)
 • centrum zajišťuje zkoušku a možnost získání certifikátu úrovní B1, B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)
 • B1 – Achiever (IESOL – 160 min, ISESOL – 12 min)
 • B2 – Communicator (IESOL - 160 min, ISESOL – 13 min)
 • C1 – Expert (IESOL - 190 min, ISESOL – 15 min)
 • lze získat certifkát „First Class Pass“ nebo „Pass“ (minimální výsledek 50%)
 • transparentnost zejména ústní zkoušky je zajištěna hodnocením nezávislého hodnotitele na základě nahrávky (IESOL)
 • IESOL (písemná zkouška) se skládá ze 4 částí:
 1. poslech
 2. čtení
 3. 2x písemný projev (možnost použít výkladový jednojazyčný slovník)
 • ISESOL (ústní zkouška) se skládá ze 4 části:
 1. jejichž obsahem je zejména sdělení osobních údajů
 2. adekvátní reakce v běžných společenských situacích
 3. diskuze s výměnou informací a názorů
 4. samostatný projev (monolog) o daném tématu

 

ROZPIS TERMÍNŮ ZKOUŠEK

 • v letošním školním roce  jsou vypsány následující termíny (upřesněny později):
  • ÚNOR 2019
  • KVĚTEN 2019
  • ČERVEN 2019
  • ZÁŘÍ 2019
  • ŘÍJEN 2019
 • přihlášky na mezinárodní jazykovou zkoušku LanguageCert podávejte:
  • emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • telefonicky na čísle: 317 741 794
  • osobně: Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, 257 56 Neveklov

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ico pdf Cenik ke stažení ve formátu pdf

ico word16x16 Přihláška ke stažení MS Word

ico word16x16 Dotazník spokojenosti MS Word

 

PROHLÁŠENÍ

Centrum LanguageCert na OA Neveklov prohlašuje, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč akreditovanému centru souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů akreditované centrum využívá pro účely evidence a statistického vyhodnocování. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.

Jste zde: Titulní stránka LanguageCert