OA Neveklov

Den otevřených dveří – Centrum sociálních služeb Tloskov

Ve středu 8. 6. 2016 třídy 1. A, 2. A a 2. B navštívily Centrum sociálních služeb Tloskov s regionální i celorepublikovou působností, jehož zřizovatelem je MPSV České republiky.

CSS Tloskov pomáhá všem dětem i dospělým lidem (0-64 let) se zdravotním, zejména mentálním postižením, tedy všem, kteří se ocitli v nepříznivé a nezáviděníhodné životní situaci. My, žáci OA Neveklov jsme měli celkem výjimečnou příležitost toto centrum navštívit, a tak si prohlédnout areál centra, chráněné bydlení klientů a řadu dílen, ve kterých všichni zručnější klienti tráví spoustu času výrobou velmi zdařilých výrobků.

CSS Tloskov v rámci svých služeb svým klientům poskytuje celoroční podporu v takové míře, aby závislost osob se zdravotním postižením na okolí byla co možná nejnižší a byla tak zvyšována jejich soběstačnost. Centrum poskytuje následující služby:

- denní stacionář - nabídka denní podpory lidem s mentálním postižení a lidem s autismem (3-64 let),

- sociální rehabilitace pobytová - podpora možnosti a rozvoje uživatele v oblasti sociálních kompetencí, osobní nezávislosti, zodpovědnosti, emocionálního a sociálního rozvoje (7-64 let),

- odlehčovací služba - nabídka pobytu osobám s mentálním postižením, kteří žijí v přirozeném rodinném prostředí tak, aby si trvale pečující osoby mohly odpočinout, nabrat nové síly nebo vyřídit potřebné záležitosti (1-64 let),

- raná péče - podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením (0-7 let),

- služba chráněného bydlení - podpora lidí s mentálním postižením, a to tak, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně a to s přiměřenou podporou asistentů v samostatných domech a bytech regionu měst Neveklova Benešov (1-64 let).

Navštívili jsme např. keramickou dílnu, bazén, dílnu, ve které klienti vyřezávali různé věci ze dřeva, i dílnu zaměřenou na výrobu papíru. Zde jsme zjistili, že klienti vyrábějí například vánoční přání lidem na objednávku. V každé dílně nás asistent / ošetřovatel seznámil s činností dílny a odpověděl na naše dotazy. Mezi dalšími aktivizačními činnostmi centra jsou různé druhy sportů, návštěva kulturních akcí, vycházky do přírody, podpora při nakupování, nácviky péče o domácnost, zooterapie, muzikoterapie a další ateliéry práce s kovem a textilem a řada dalších.

Jeden klient jménem Martin nás pozval k sobě do bytu a zahrál nám velmi pěkně na klavír. Společně jsme si zazpívali písničku. Návštěva a prohlídka areálu byla zajímavá a přínosná. Obdivujeme všechen odborný personál, který zde s klienty pracuje. Je to práce velmi namáhavá, přesto potřebná a velmi záslužná. U některých z nás exkurze prověřila náš osobní pohled na nutnost tolerantního soužití a vnímání potřeb lidí se zdravotním postižením.

16Tloskov1A01

16Tloskov1A02

16Tloskov1A03

16Tloskov1A04

16Tloskov1A05

Jste zde: Titulní stránka Společenské vědy Den otevřených dveří – Centrum sociálních služeb Tloskov