Erasmus+ KA1 – Stínování

Rethinking the Classroom: Active and Engaged Learning and Teaching
Ve školním roce 2015/2016 byla OA Neveklov zapojena do projektu programu Erasmus+ KA1 – Stínování. Tento projekt se týkal pedagogů zdejší školy, kteří tímto měli načerpat novou inspiraci pro svou stávající výuku.

Cestovalo se do třech zemí v průběhu listopadu až března, a sice: Turecka (Mgr. Soňa Veisová, Bc. Matěj Rašovský), Bulharska (Mgr. Michal Švarc, Mgr. Miroslava Hulanová) a Litvy (Mgr. Eva Škopková, Mgr. Jaroslava Keharová, Mgr. Antonín Pártl). Předměty, které tito pedagogové zastupovali, byly matematika, informatika, ruský jazyk, anglický jazyk a německý jazyk.

Pedagogové měli za cíl strávit jeden týden na tamější střední škole, kde stínovali své přidělené kolegy. Dále pak měli za úkol se na jedné či více hodinách aktivně podílet a vyučovat daný předmět, s kterým do projektu šli. V rámci tohoto projektu se však také seznámili s chodem školy, kde načerpali nové zkušenosti a poznatky, tamější kulturou a v neposlední řadě získali i cenné zkušenosti.

V rámci tohoto projektu byla zpracována tzv. „Příručka dobré praxe“, která má být cenným pomocníkem moderního učitele zefektivnit jeho výuku a ukázat mu tzv. evropské standardy výuky.

V květnu se konala na OA Neveklov závěrečná konference k projektu, na kterou byli pozváni pedagogové z širokého okolí. Zde byla jednotlivými učiteli prezentována výuka v dané zemi a bylo v ní také ukázány konkrétní příklady dobré praxe, zajímavosti a postřehy z partnerských škol. V závěru konference měli všichni možnost debatovat s účastníky projektu o svých otázkách, čehož mnozí rádi využili.

Matěj Rašovský, učitel anglického jazyka a matematiky

(Odkaz na článek ve Zpravodaji Neveklovska)

logoErasmusPlus