administrative docsadministrative docs

Obchodní akademie - zaměření informatika

V rámci studia oboru obchodní akademie se zaměřením na informatiku škola umožňuje žákům formou povinných a volitelných předmětů specializovat se na využití informačních technologií v nejrůznějších oblastech. Absolventi oboru najdou uplatnění především jako technici v oblasti výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci počítačových sítí či obchodníci v prostředí informačních technologií, v mezinárodním obchodu, ekonomice služeb, managementu, pojišťovnictví nebo cestovním ruchu. Mají také dobrou výchozí pozici pro návazná studia na vyšších odborných nebo vysokých školách s obory zaměřenými na informatiku a výpočetní techniku, elektrotechniku, nebo v oborech ekonomických.

Během studia se žáci učí navrhnout a sestavit počítače a provádět jejich údržbu, provádět správu operačních systémů a aplikací od jejich výběru, instalace, nastavení až po dlouhodobou správu. Dále se učí pracovat s daty a chránit je před ztrátou či zneužitím a v neposlední řadě také využívat kancelářské aplikace na pokročilé úrovni. V rámci výuky profilových předmětů získávají zkušenosti s programovacími jazyky, tvorbou webových stránek, počítačovou grafikou, prací s databázemi nebo DTP.

V rámci studia mohou žáci využívat moderní hardwarové vybavení školy tvořené desítkami PC propojenými do zabezpečené místní počítačové sítě a audio a video technikou. Dále mají žáci zdarma přístup k internetu na svých zařízeních v celém areálu školy, k dispozici produkty Microsoft 365 včetně školní e-mailové schránky a téměř neomezeného cloudového úložiště, e-learningový systém Moodle.