administrative docsadministrative docs

Ekonomika a podnikání - sportovní management

Kromě všeobecných vzdělávacích předmětů a ekonomického zaměření je dalším pilířem tohoto oboru výuka sportovních předmětů. Je vyvážena prakticky i teoreticky, tak aby žák byl schopen pochopit zásady sportovního tréninku a principy fungování lidského těla, dovedl se odborně vyjadřovat a současně mohl rozvíjet své pohybové dovednosti a úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách sportovního, sportovně-ekonomického nebo pedagogického zaměření.

Charakteristické pro studium je zařazení předmětů, které využívají dobré materiální podmínky školy, tělocvičny a přilehlých sportovišť. Nedílnou součástí studia jsou i sportovní kurzy zaměřené na sjezdové i běžecké lyžování, vodní turistiku, cykloturistiku a outdoorové aktivity. Jako nadstavbu ke studiu žáci mohou získat profesní kvalifikaci Sportovní masér nebo certifikát pro výuku lyžování v lyžařských školách.

Profilovými předměty teoretickými jsou Teorie sportovního tréninku a Anatomie, převážně prakticky je zaměřena výuka v předmětech Sportovní hry a atletika, Gymnastika, Pohybové hry, Zdravotní tělesná výchova a Plavání.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že celý vzdělávací program je koncipován tak, aby byl zábavný pro všechny ty, kteří mají kladný vztah k pohybu. A skutečnost, že je tomu jak u žáků, tak i u jejich vyučujících, významně přispívá k pozitivní atmosféře celé školy.